643 Bilimsel Araştırma Basamakları Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 6. Sınıf 4. Ünite 3. Kazanım
  • SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.

 

/10
6 oylar, 4.5 ortalama
682
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

643 Doğru Bilgiye Erişim Online Test

1 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Eda, bilimsel araştırmasını tamamladıktan sonra çalışmasını öğretmeni Kemal Bey’e rapor olarak sunmuştur. Eda’nın çalışmasını çok beğenen Kemal Bey, Eda’yı bilimsel araştırma basamaklarına uygun hareket ettiği için tebrik etmiştir.

Buna göre Eda’nın gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

6. Sınıf öğrencisi Ayşe, uzun süredir sosyal bilgiler dersi kapsamında gerçekleştirdiği bilimsel bir araştırma üzerinde çalışmaktadır. Çalışmasının bu aşamasında yapılan çalışmalar sonucunda toplanan bilgi ve belgeleri son kez kontrol etmiştir. Daha sonra bunları düzenli ve sistemli bir metin hâline getirerek, araştırma metnini yazmıştır. Bunun yanı sıra kullandığı kaynakları belirten bir kaynakça hazırlamıştır.

Verilen metinden hareketle Ayşe’nin çalışması hangi bilimsel araştırma basamağı aşamasındadır?

3 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Ali ve arkadaşları uzay yolculuğu ile ilgili bir araştırma yapmaya karar vermiştir. Araştırmaları için öncelikle e-ortamdaki kitap ve dergilerden faydalanmışlardır. Daha sonra elde ettikleri bilgileri önceki varsayımları ile kıyaslamışlardır. Bunun sonucunda “uzay yolculuğunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gelişmiş uzay araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.” kanısına varmışlardır.

Bilimsel araştırma basamklarına uygun bir araştırma yapmak isteyen Ali ve arkadaşlarının aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilgili bir çalışma yaptıkları söylenemez?

4 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Murat, sosyal bilgiler dersindeki proje ödevi kapsamında bilimsel bir araştırma yapmak istemektedir. Ancak bilimsel araştırma basamaklarını hangi sırayla uygulaması gerektiğini bilmemektedir.

Buna göre Murat’ın araştırmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için,

I- Rapor oluşturmak,

II- Araştırma sorusunu belirlemek,

III- Kaynak taraması yapmak,

IV- Hipotez oluşturmak,

V- Bilgileri sınıflandırmak,

bilimsel araştırma basamaklarını hangi sıra ile uygulaması gerekir?

5 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Bilimsel araştırma basamaklarından …………….. aşamasında henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere yer verilir.

Buna göre yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

6 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere varsayım (hipotez) adı verilir. Hipotez oluşturmak bilimsel araştırma basamaklarından biridir. Bu aşamada araştırma yapacak kişinin kendi önerileri yer alır. Varsayım, araştırma sorusunun geçici cevabıdır.

Buna göre Van Gölü ile ilgili verilmiş aşağıdaki cümlelerden hangisinin bir hipotez(varsayım) cümlesi olduğu söylenemez?

7 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI
1. AşamaAraştırma sorusunu belirlemek
2. Aşama?
3. Aşama?
4. AşamaBilgileri sınıflandırmak
5. Aşama?

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere yazılabilecek uygun bilimsel araştırma basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

8 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Sedef ve Efe birlikte yürüttükleri “çevre kirliliğine karşı çevreci çözümler” adlı araştırma projelerine basılı ve sanal kaynakları inceleyerek başlamışlardır. Kaynaklardan yararlanarak oluşturdukları araştırma raporunda intihal yapmamaya özen göstermişlerdir. Öyle ki, çalışmalarındaki alıntıları tırnak (“ ”) içinde kullanmışlar ve alıntı yaptıkları esere ait künye bilgilerini not olarak eklemişlerdir.

Buna göre verilen metinde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Doğru ve güvenilir bilgilere ulaşılması, sistemli ve düzenli bir araştırma yapılmasına bağlıdır. Herhangi bir konuyu, belli yöntemlerle ve sistemli biçimde inceleyerek bir sonuca ulaşmaya bilimsel araştırma adı verilir. Yaptığımız çalışmalarda bilimsel araştırma basamaklarına göre hareket edilmesi araştırma yaparken bize kolaylık sağlayacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

10 / 10

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Sosyal bilgiler öğretmeni Selin Hanım, öğrencilerinden bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma yapmasını istemiştir. Selin Hanım’ın öğrencilerinden Hasan araştırma olarak "Doğaya Bırakılan Atıkların Çevre Kirliliğine Etkisi" konusunu seçmiştir. Hasan’ın bu konuyu tercih etmesinde çevreye karşı duyarlı olması etkili olmuştur.

Buna göre Hasan çalışmasına hangi bilimsel araştırma basamağı ile devam etmelidir?

0%