Köstebek Vurmaca – Anadolu İlk Türk Beylik ve Devletleri

Kazanım: SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile birlikte Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri ve devletlerini bulmaya yönelik bir oyundur.