564 Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz Oyunları

SB.5.6.4. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden Bayrağımıza ve İstiklâl Marşına değer verir.