544 Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Online Test

  • 5. Sınıf 4. Ünite 4. Kazanım
  • SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

 

/10
5 oylar, 3.6 ortalama
953
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

544 Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

1 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Edison, dayanıklı ve ucuz bir ampul yapmak istiyordu. Bunun için iş arkadaşları ile ara vermeden çalışmaya başladı. Durmadan çalışmak yüzünden Edison’un gözleri yanıyor, dayanılmaz sancılar veriyordu. Ama o bunları kimseye söylemiyor, sadece hatıra defterine kaydediyordu. Peş peşe deneylerin sürdüğü bir gün asistanı “artık bu işten vazgeçsek!” deyiverdi.

Edison “Niçin?” diye sorunca asistanı:

“Çünkü şu ana kadar iki bin deney yaptık ve hiçbir sonuç alamadık!” dedi.

Edison buna hemen itiraz etti ve şöyle dedi:

“Bu doğru değil… Evet, amacımıza ulaşamadık ama hiçbir netice elde edemediğimiz doğru değildir. Çünkü aradığımız şeyin yaptığımız bu iki bin deney içinde bulunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.”

Verilen metinde Edison’un kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

2 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ve buluşlarla çeşitli alanlarda katkı sağlarlar.

Bilim insanlarıGerçekleştirilen çalışmalar
GalileoKendi yaptığı teleskop ile ilk kez Güneş’i, Ay’ı ve Jüpiter’in uydularını gözlemiştir.
NewtonKütle Çekimi Kanunu’nu bulmuştur.
PasteurHastalıkları önlemek için aşı çalışmaları yapmıştır.

 Buna göre bilim insanlarının hangi alanda doğrudan çalışma yaptıkları söylenemez?

3 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Ağaç altında otururken başınıza bir meyve düşse nasıl bir tepki veririsiniz?  Newton başına elma düşünce sinirlenmek yerine elmanın neden düştüğünü sormuş kendine. Araştırmaya başlamış ve elmanın yer çekimi nedeniyle düştüğünü bulmuş. Bu Newton’un bilime katkılarından yalnızca birisidir.

Verilen metinde Newton’un hangi özelliği vurgulanmıştır?

4 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel ödülünü alması ile ilgili yaptığı bir konuşmasında; Yıllar önce benim bölümümde çalışan bir meslektaşım, “Çok çalışacağım, Nobel’i alacağım.” dedi. Ona dedim ki “Biz araştırmalarımızı Nobel’i kazanmak için yapmıyoruz. Ben sadece meraklıyım ve bir şeyleri keşfetmek istiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum. Nobel almak için araştırma yapacağım, demeyin; insanlık için, toplum için bir şeyler yapacağım deyin.”

Aziz Sancar konuşmasında bilim insanlarının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?

5 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

  • Deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye bilim denir.
  • Araştıran, bilgi toplayan ve doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya çalışan kişilere ise bilim insanı denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özellikleri arasında yer alır?

6 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Gözde Durmuş, lisede okurken genetiğe ilgi duymaya başladı. Çevresindekilerin kendisine “Bu alanı seçersen işsiz kalırsın.” demesine rağmen onları dinlemeyerek bilim macerasına atıldı. Gözde, 3 liralık bir cihazla yalnızca 1 damla kan kullanarak 20 dakikada kanser teşhisi yapılabilmesinin önünü açtı.”

Verilen metinde bilim insanlarının ortak özelliklerinden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

“Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır… Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız.”

Verilen metinde bilim insanlarının özelliklerinden

I- Sorgulayıcı olamak

II- Araştırmacı olmak

III- Zorluklar karşısında pes etmemek

hangisine ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir?

8 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Bruno, evrende çok sayıda gezegen olduğunu savunduğundan mahkemeye çıkarıldı. Ölümle cezalandırılacağını bildiği halde ‘‘Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım.’’ sözünü söylemekten çekinmedi.

Yalnızca verilen metinden hareketle bilim insanları ile ilgili,

I- Hayal güçleri yüksektir.

II- Zorluklar karşısında pes etmezler.

III- Araştırma sonuçlarını dürüst bir şekilde paylaşırlar.

yargılarından hangileri söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

Blaise Pascal, çocukluğunda "Geometri neyi inceler?" sorusunu babasına sordu ve “doğru biçimde şekiller çizmeyi ve şekillerin kısımları arasındaki ilişkileri inceler” cevabını aldı. Pascal, bu cevaba dayanarak, 12 yaşında gizli gizli geometri teoremleri kurmaya ve kanıtlamaya başladı ve hiç geometri bilgisine sahip olmadan bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu kendi kendine buldu.

Verilen metinden hareketle bilim insanları ile ilgili,

I- Merak duyguları gelişmiştir.

II- Topluma yararlı olmaya çalışırlar.

III- Araştırmacı, sorgulayıcı ve çalışkan bir kişiliğe sahiplerdir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

“Uygulamalar yaparak gözlem düzeyine ilerledim. Bazı eski ve yeni bilim adamlarının bu konuya ilişkin görüşlerini öğrendim. Bu incelikli bilimi coşkuyla incelemeye koyuldum ve gerçeğe ulaşmaya karar verdim. Çalışarak geçirdiğim geceler, uyuyan tutkumu körükledi ve küllenmiş dehamı uyandırdı. Önceki bilim adamlarının parçalarını bir araya getirdim ve doğruyu yakaladıkları köklerden dalları açığa çıkardım; içi ve dışı aydınlık, olağanüstü çalışan örnekler icat ettim.”

Cezeri’nin sözlerinden yola çıkarak bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%