542 Doğru Bilgiye Erişim Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 5. Sınıf 4. Ünite 2. Kazanım
  • SB.5.4.2. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 12 dakikadır.
/10
6 oylar, 2 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

542 Doğru Bilgiye Erişim

1 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Geçmişte bilgiye ulaşmak için kitaplara, dergilere, ansiklopedilere başvurmak gerekiyordu. Günümüzde ise genel ağ ile saniyeler içinde bilgiye ulaşabilmekteyiz. Bunun için arama motoruna bilgi edinmek istediğimiz konu ile ilgili birkaç kelime yazmamız yeterlidir. Yaptığımız aramanın sonucunda yüz binlerce, bazen milyonlarca bilgi bize sunulmaktadır.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Günümüzde çok sayıda bilgiye kısa sürede erişebilmek mümkündür. Bilgiye erişimin hızlı ve kolay olmasına karşın bu bilgilerin doğruluğunun ve güvenirliğinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken bazı şeyler bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi internette karşılaşılan bilgilerin doğruluğunun ve güvenirliğinin kontrol edilmesi için yapılması gerekenler arasında yer alır?

3 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Sosyal bilgiler öğretmeni Damla Hanım, öğrencilerinden İzmir’de bulunan “Efes Müzesi” ile ilgili bir araştırma yapmalarını istemiştir. Bunun üzerine Damla Hanım’ın öğrencileri arama motoruna “Efes Müzesi” yazarak arama yapmışlar, ancak çok sayıda internet sitesi ile karşılaşmışlardır.

Buna göre öğrenciler “Efes Müzesi” hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için aşağıdaki internet sitelerinden hangisini tercih etmemelidir?

4 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Her gün sanal ortamda pek çok bilgi ile karşılaşırız. Bu bilgiler bilimsel bir konu ile ilgili olabileceği gibi toplumsal yaşantımız ile ilgili de olabilmektedir. Edindiğimiz bu bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamamız oldukça önemlidir.

Buna göre doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

5 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Medya okuryazarlığı; görsel, işitsel, basılı, vb. medya iletilerine erişebilme; erişilen medyayı, ileti ve ürünleri eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilmeyi içerir. Kısacası, bireyin çevresindeki medyayı anlayabilme ve gerektiğinde kendi medya iletilerini sağlıklı üretebilme becerileri bütünüdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı becerisinin insanlara sağladığı faydalar içerisinde gösterilemez?

6 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları alma, çözümleme bu mesajları değerlendirme ve iletme becerisine “medya okuryazarlığı” adı verilir. Medya okuryazarlığı, medya aracılığı ile edinilen bilgilerin eleştirel bakış açısı ile incelenerek değerlendirilmesine yöneliktir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığının sağladığı kazanımlar arasında gösterilemez?

7 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Ziyaret edilen bir Genel Ağ sitesinde yer alan bir bilginin güvenilir olup olmadığının anlaşılmasında;

I- Sitenin “gov” veya “edu” uzantılı olması

II- Farklı genel ağ adreslerindeki bilgiler ile karşılaştırılması

III- Sitenin adres çubuğunda “https” yazması gerektiği

durumlarından hangisine dikkat edilmesi gerekmektedir?

8 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Ceren sosyal medyada koronavirüs hakkında yayınlanmış çeşitli bilgilere ulaşmıştır. Ancak okuduğu bilgilerin doğruluğunu nasıl kontrol edebileceğini bilmemektedir.

Buna göre Ceren’in ulaştığı bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilmesi için,

I- Edinilen bilgiyi yetkili kurumların açıklamaları ile karşılaştırması

II- Farklı kaynaklarda yer alan bilgilerin de incelenmesi

III- Adres çubuğunda “https” yazmayan sayfaların tercih edilmesi

durumlarından hangisini yapması gerekir?

9 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Doktor Cem Bey, “Genel Ağ’da araştırma yapıldığında Hepatit B hastalarının 20 yıl sonra siroz olabileceği bilgisine rastlanıyor. Bunu okuyan hasta kendisinin de siroz olacağına inanıp paniğe kapılıyor. Bu yüzden Genel Ağ, günümüzde e-hastalar yaratmaktadır. Hastalıkların belirtilerini Genel Ağ’dan araştırıp kendi hastalığına tanı koyanlar da oluyor. Bu da çok yanlış. Baş ağrısı yazıp araştırma yaparak hastalığınıza teşhis koymaya çalışmayın.” dedi.

Verilen parçadan yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 542 Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım

Medya okuryazarlığı; görsel, işitsel, basılı, vb. medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı dersi ile kazandırılmak istenen beceriler arasında yer almaz?

0%