541 Teknoloji ve Toplum Online Test

Musa Özgün hocamızın sorularından oluşan ve Teknolojinin etkileri ile ilgili online testtir.

/8
14 oylar, 4.6 ortalama
813
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

541 Teknoloji ve Toplum

541 Teknoloji ve Toplum Online Test

1 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

Teknolojik ürünlerin bilinçsiz kullanımı farkında olmadan bazı değerlerimizin yok olmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi açıklamaya örnek verilebilir?

2 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

Teknolojinin gelişmesi kültürümüzde ve yaşam biçimimizde değişimlere neden olmaktadır. Örneğin zamanını ekran karşısında geçiren bireylerin aile ve arkadaşlarıyla iletişimleri azalmaktadır. Aile bireyleri akşamları bir araya geldiklerinde sohbet etmek yerine televizyon izleme, bilgisayar, cep telefonu gibi araçlarla zaman geçirmeyi tercih etmektedir.

Buna göre;

I. Toplumsal ilişkilerin zarar görmesi,

II. Aile içi iletişimin zayıflaması,

III. Teknoloji bağımlılığının artması,

durumlarından hangilerinin ortaya çıkması beklenir?

3 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

  • Yüz yüze iletişimin azalması, sanal ortamda iletişimin yaygınlaşması.
  • Gerçek arkadaşlıkların yerini sanal arkadaşlıkların almaya başlaması.

İfadelerde sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi örneklendirilmiştir?

4 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

Teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Örneğin Genel Ağ’a bağlı telefon ve bilgisayarlar haberleşme ve iletişimde büyük kolaylıklar sağlamıştır. Ancak bu araçların bilinçsiz kullanımı bazı olumsuzlukları beraberinde getirir.

Buna göre;

I. İnsanların teknolojiye bağımlı hale gelmesi,

II. Bilgiye erişimin hızlanması,

III. İnsanların sosyal hayattan uzak kalması,

IV. Toplumsal ilişkilerin bozulması,

durumlarından hangileri teknolojinin olumsuz etkileri arasındadır?

5 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

Akşam oturmaları dediğimiz bir güzellik vardı. Bu güzellikte komşulara gidilir ve gerçekten hoş sohbetler edilirdi. Çocuklar oyunlar oynar, büyükler demli çay kıvamında sohbetler ederdi. Ne zaman ki evlerin baş köşesini televizyonlar almaya başladı, yavaş yavaş kopmaya başladık kendimizden.

Yukarıdaki durumun hangi sonucu doğurması beklenmez?

6 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

I. Ulaşım araçlarının gelişmesi ile daha hızlı yolculuk yapılabilmesi.

II. Sanal arkadaşlık ilişkilerinin yaygınlaşması.

III. İletişimde yaşanan gelişmelerin haberleşmeyi hızlandırması.

IV. İnsanların toplumdan koparak asosyal bireylere dönüşmesi.

Yukarıdaki ifadeler teknolojinin “olumlu ve olumsuz” sonuçları olarak eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

7 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavi süreci hızlandı. Diyaliz cihazı, protezlerin geliştirilmesi, aşıların üretilmesi insanların yaşam kalitesini yükseltti.

Günümüzde tren, gemi, uçak, otomobil gibi ulaşım araçları sayesinde seyahatler oldukça kısa sürmektedir. Ailesinden uzakta bulunan kişiler teknolojik araçlar sayesinde ailesini ziyaret edebilmektedir.

 Yukarıda teknolojinin hangi alanlardaki olumlu etkileri örneklendirilmiştir?

8 / 8

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

Teknolojinin günlük yaşamımızdaki yerini düşünelim. Sabah alarmlı saat ile uyanıyoruz. Otomobil, otobüs gibi taşıtlarla okula, işe gidiyoruz. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi araçları gün içinde sıkça kullanıyoruz. Daha hızlı yol alabiliyoruz, ev işlerini daha kısa sürede bitirebiliyoruz. Bankacılık işlemlerini sanal ortamda yapabiliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun sevdiklerimizle iletişim kurabiliyoruz.

Buna   göre     teknolojinin      yaşamımızdaki yeriyle ilgili;

I. Yaşantımızı farklı alanlarda etkilediği,

II. Hayatımızı kolaylaştırdığı,

III. Her zaman olumlu etkileri olduğu,

çıkarımlarından hangileri söylenebilir?

0%