532 İklimin İnsan Yaşantısına Etkisi Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 5. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
14 oylar, 4.4 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

532 İklim ve Yaşamım

532 İklimin İnsan Yaşantısına Etkisi Online Test

1 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan yaşantısına etkisine örnek olarak gösterilemez?

2 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Akdeniz iklimin etkili olduğu bir bölgede yaşayan kişi aşağıdakilerden hangisini söylemez?

3 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Yaşanılan bölgenin iklim koşulları insan yaşamı üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi iklimin insanlar üzerindeki olumlu etkisine örnek olarak verilemez?

4 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Geniş bir alanda, uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşullarına "iklim" denir. İklim beşeri ve doğal pek çok faktörü etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi iklimin etkilediği doğal bir faktördür?

5 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

  • Karasal İklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır.
  • Ülkemizde deniz etkisinin giremediği iç kesimlerde yaygın olarak görülür.

Verilen haritada kaç numaralı alanda Karasal İklimin görülmesi beklenmektedir?

6 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Güneşlenme süresinin fazla olduğu ve iklimin olumsuz etkisinin ortadan kaldırıldığı özel yapılarda tarım ürünlerinin üretiminin yapılmasına seracılık denir. Ülkemizin güney kıyılarında seracılık daha yaygın olarak yapılmaktadır.

Verilen bilgilerden hareketle, haritada verilen kaç numaralı alanda seracılık faaliyetinin daha yoğun olarak yapılması beklenir?

7 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Havada meydana gelen yağış, nem, rüzgâr, kar, dolu gibi olaylara hava olayı denir.

Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi bir hava olayı değildir?

8 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Karadeniz ikliminde yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlı geçer. Karadeniz kıyısında yer alan yerlerde bu iklimin etkileri görülmektedir.

Yukarıda verilen bilgiden hareketle Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

İklim beşeri ve doğal pek çok faktörü etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir?

10 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

  • Yaz kuraklığı isteyen pamuk gibi ürünlerin yetiştirilmesi
  • Yaz mevsiminde klima kullanımının yaygın olması
  • Seracılık faaliyetlerin yoğun olarak yapılabilmesi

Yukarıda bazı özellikleri verilen Akdeniz İkliminin,

I-Toplumsal

II- Siyasi

III- Ekonomik

alanlardan hangisi üzerinde etkiler bıraktığı söylenebilir?

0%