532 İklim ve Yaşamım Çıkmış Sorular Online Test 1

İklim ve Yaşamım Çıkmış Sorular Testi 1

 
/10
9 oylar, 3.6 ortalama
76
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

532 İklim ve Yaşamım

532 İklim ve Yaşamım Çıkmış Sorular Testi 1

1 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2018

Hava durumu, kısa süreli hava olayları iken iklim, uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir?

2 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2020

İklim insan faaliyetleri üzerinde etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir?

3 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY2014

Türkiye’de yazların sıcak ve kurak kışların ılık ve yağışlı geçtiği bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2013

Aşağıdakilerin hangisinde iklimin etkisi yoktur?

5 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi iklimin konut tipine etkisine örnek olarak gösterilebilir?

6 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2020

İklim uzun süreli hava olaylarının ortalaması iken, hava durumu kısa süreli hava olaylarıdır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir?

7 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2013

Karasal iklimin etkili olduğu bir bölgede yaşayan kişi aşağıdakilerden hangisini söylemez?

8 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2016

Haritada taranarak gösterilen alanlar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerindendir?

10 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2019

Çay ve fındık üretiminde yağış ve neme ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin çay ve fındık üretimine uygun olduğu söylenebilir?

0%