532 İklim ve Yaşamım Çıkmış Sorular Online Test 2

İklim ve Yaşamım Çıkmış Sorular Testi 2

/10
5 oylar, 4 ortalama
628
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

532 İklim ve Yaşamım

532 İklim ve Yaşamım Çıkmış Sorular Testi 2

1 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2009

Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?

2 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2007

Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir?

3 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2010

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur?

4 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2006

İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?

5 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2012

Türkiye tahıl üretiminin yarısına yakın kısmının İç Anadolu’dan karşılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

6 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2010

Türkiye’nin iklim özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde kış mevsiminin ılıman geçmesi yakıt masraflarını en aza indirir?

7 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2010

Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?

8 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2010

Ahmet: Anne biz de bahçemizde muz yetiştirebilir miyiz?

Anne : Tabi ki oğlum, bizim burada kış mevsimi ılık geçtiği için komşularımız gibi biz de bahçemizde muz yetiştirebiliriz.

Yukarıdaki konuşmalara göre Ahmet ve ailesi nerede yaşıyor olabilir?

9 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2011

Kışın ısınma probleminin yaşanmadığı, yazların sıcak ve kurak geçtiği kırsal alanlarda görülen taş evler aşağıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yaygındır?

10 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2009

Çok çeşitli iklim özelliklerine sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

0%