511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum Online Test

SB.5.1.1. Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
6 oylar, 4.2 ortalama
553
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

1 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

I- Sorun çözme becerisi gelişmiştir.

II- Kendi çıkarlarını ön planda tutar.

III- Millet olma bilincine sahiptir.

Sosyal bilgiler dersi alan bir öğrencinin yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerine sahip olması beklenebilir?

2 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Aşağıda bazı öğrencilerin sosyal bilgiler dersinin bireylere kazandırdığı bilgi ve becerilere verdiği örnekler yer almaktadır.

Azra: Kültürel mirasımızı koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.

Tuğrul: Hikâye, roman ve şiir gibi edebi türleri tanımamızı sağlar.

Ece: Suyun kaldırma kuvvetini öğrenmemizi sağlar.

Alp: Empati duygumuzun gelişmesine katkı sağlar.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler sosyal bilgiler dersinin bireylere kazandırdığı bilgi ve beceriler arasında gösterilebilir?

3 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal bilgiler dersinin öğrencilere sağladığı bazı faydalar şunlardır:

  • Türk tarihini ve kültürünü bilen vatandaşlar olarak yetişmemizi sağlamak,
  • Etkin ve üretken vatandaşlar olmamızı sağlamak,
  • Haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmemizi sağlamak.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde verilen faydalara örnek olarak gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

  • Tülay Hanım’ın Ayvalık’ta zeytinyağı fabrikası kurarak üretime katkı sağlaması
  • Yaşar Bey’in seçimlerde oy kullanması
  • Banu Hanım’ın satın aldığı cihazı arızalı çıkması nedeniyle firmaya iade etmesi

Buna göre sosyal bilgiler dersinin aşağıdaki kazanımlarından hangisi verilen örnekler ile ilişkilendirilemez?

5 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Ayla, yaşadığı mahalledeki çöplerin görevliler tarafından toplanmadığını gördü. Günler geçtikçe bu çöplerin yaydığı kötü koku tüm mahalle sakinlerini rahatsız etmeye ve hastalık riski oluşturmaya başlamıştı. Bunun üzerine Ayla, sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıklarını hatırlayarak belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.

Buna göre sosyal bilgiler dersinin Ayla‘ya katkısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Merhaba, ben Zafer. Sosyal Bilgiler dersinde çocuk olarak bizim de birçok hakkımızın olduğunu öğrendim. Üstelik sahip olduğumuz bu haklar hem ulusal hem de uluslararası belgelerle koruma altına alınmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zafer’in sosyal bilgiler dersi sayesinde öğrendiği haklardan biri olamaz?

7 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Etkin vatandaş, bir ülkede yaşayıp bu ülkenin kurallarına tam olarak uyan, çevresine karşı örnek olan, devlete karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren kimselere denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapması gerekenler arasında yer almaz?

8 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal bilgiler dersi sayesinde;

  • Yardımlaşmanın önemini anlarız.
  • Ülke yönetimine katılmanın önemini fark ederiz.
  • Milli tarihimizi, gelenek ve göreneklerimizi öğreniriz.

Yukarıdaki metinde sosyal bilgiler dersinin hangi alandaki kazanımlarına ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir?

9 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal bilgiler dersi, insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen sosyal bilimlere ait konuların etkin vatandaşlar yetiştirme amacıyla basitleştirilmesi ve bir araya getirilmesi neticesinde oluşturulmuş bir derstir.

Buna göre sosyal bilgiler dersi kapsamında;

I- Coğrafya: insan ve mekân arasındaki ilişkiyi inceler.

II- Fizik: madde ve enerji etkileşimini inceler.

III- Hukuk: toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları inceler.

hakkında bilgi verilen bilim alanlarından hangileri ile ilgili eğitim verildiği söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

“Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olmamız için sosyal bilgiler dersinin bizlere katkısı oldukça fazladır.” diyen sosyal bilgiler öğretmeni İzzet Bey, bu düşüncesini kanıtlamak için aşağıdaki örneklerden hangisini vermiş olamaz?

0%