5. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

5. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
12 oylar, 3.9 ortalama
810
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

5. Sınıf Deneme Sınavı

5. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

1 / 25

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

DPY 2019

Sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerine: “Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?” diye sorar. Öğrenciler şu cevapları verir:
Ayşe : Hata yapmaktan korkmak
Emre : Zorluklar karşısında pes etmemek
Sevim : Yeniliklere açık olmak
İlyas : İşin kolayına kaçmak

Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir?

2 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

DPY 2019

Tabloda kültürel özelliklerimize ait örnekler verilmiştir:

Yemekler Halk Oyunları El Sanatları
1. Baklava 3. Horon 5. ?
2. Lahmacun 4. Zeybek 6. Ebru Sanatı

Buna göre boş bırakılan 5 numaralı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

3 / 25

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

DPY 2019

Üniversiteler hariç, tüm eğitim ihtiyaçlarımızı karşılamak için hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

DPY 2019

Ayşe ve ailesi Ankara’da yaşamaktadırlar.  Ayşe’nin babası İstanbul’dan iyi bir iş teklifi almıştır. Bu teklif tüm ailede büyük bir heyecan ve mutluluk oluşturmuştur. Sonuç olarak Ankara’dan taşınmışlardır. Yeni bir ev, yeni bir okul, yeni bir çevre ile tanışmak Ayşe için sıra dışı bir deneyim olmuştur. Bütün aile bu durumdan birçok açıdan etkilenmişlerdir.

Buna göre şehir değişikliği durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 25

Kategori: 562 Yaşadığım Yer ve Yönetimi

DPY 2019

İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Tarım Müdürlüğü

Bu kurumlar aşağıdaki yöneticilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?

6 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

DPY 2019

Haritalarda kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren, genellikle sağ alt köşede yer alan işaret tablosuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

Kategori: 525. Geçmişten Günümüze Kültürümüz

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatımızdaki kültürel unsurlarımızın değişimine olumsuz bir örnektir?

8 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

DPY 2019

Görselde bir yeryüzü şekline ait görsel verilmiştir:

Bu yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

9 / 25

Kategori: 541 Teknoloji ve Toplum

DPY 2020

Teknolojiyi kontrollü kullanmayan insanlar teknoloji bağımlısı hâline gelebilirler.  Teknoloji bağımlıları sosyal hayattan ve toplumsal ilişkilerden uzak kalmayı tercih ederler. Bu durum bireyin zamanla aile ve çevresinden kopmasına neden olur.

Metindeki bilgiye getirilebilecek uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

DPY 2019

Thales (Tales), Pythagoras (Pisagor), Hipokrates (Hipokrat), Homeros, Diogenes (Diyojen) gibi ünlü bilim insanları İyonlar döneminde yetişmiştir.

Bu bilgide İyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

11 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

DPY 2019

Tabloda grup ve gruba ait rol eşleştirmesi verilmiştir:

     Grup                   Rol

I.  Futbol takımı - Futbolcu

II. Aile                 - Kardeş

III. Akraba         - Yeğen

IV. Arkadaş       - Amca

Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?

12 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi iklimin konut tipine etkisine örnek olarak gösterilebilir?

13 / 25

Kategori: 554 Üretim Serüveni

DPY 2019

Murat’ın beden eğitimi dersinde giymek için spor ayakkabısına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını annesine söylemiş ve annesiyle birlikte bir mağazaya giderek uygun ayakkabıyı satın almışlardır.

Buna göre metindeki durum ekonomideki ürün ağının hangi aşamasına aittir?

14 / 25

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

DPY 2019

Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve buna göre hareket eden kişiler birer etkin vatandaştır.

Buna göre etkin bir vatandaşın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

15 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

DPY 2019

Verilen görsel aşağıdaki doğal varlıklarımızdan hangisine aittir?

Question Image

16 / 25

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

DPY 2019

İnsanların yaşadıkları doğal çevrenin özellikleri bölgede yapılan ekonomik faaliyetleri etkiler.

Bu bilgiye göre Zonguldak’ta en fazla hangi ekonomik faaliyetin gelişmesi beklenir?

17 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2019

Eren ve ailesi Rize’de yaşamaktadır. Yaşadığı köy dik yamaçlı bir arazide yer almaktadır. Yağışın fazla olduğu ve karların erimeye başladığı dönemde ailesi doğal afet tehlikesinden dolayı tedirgin olmaktadır.

Buna göre Eren ve ailesinin aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin gerçekleşme olasılığından dolayı tedirgin oldukları söylenebilir?

18 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2019

Çay ve fındık üretiminde yağış ve neme ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinin çay ve fındık üretimine uygun olduğu söylenebilir?

19 / 25

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

DPY 2019

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Birlikten kuvvet doğar.” atasözü ile ilgilidir?

20 / 25

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

DPY 2019

Mehmet’in babası üye olduğu sivil toplum kuruluşundaki arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunların başında, insanları erozyon konusunda bilinçlendirmeye yönelik toplantılar yapmak ve arazileri ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir.

Buna göre Mehmet’in babasının görev aldığı sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

21 / 25

Kategori: 563 Katılım ve Düşünce Özgürlüğü

DPY 2019

Beyza 4. sınıfta iken okul meclisi seçimlerinde aktif olarak görev almıştır. 5. sınıfa geçtiğinde ise aday olmaya karar vermiştir. Aday olarak seçim çalışması yapmış ve arkadaşları tarafından takdirle karşılanmıştır. Seçim günü kendisi de arkadaşları gibi oy kullanmıştır. Seçim sonucunda en çok oyu alarak seçimi kazanmıştır. 

Buna göre Beyza’nın temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini kullandığı söylenebilir?

22 / 25

Kategori: 571 Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı

DPY 2019

Rize’nin Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balı için Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den çok miktarda sipariş gelmektedir. Türkiye içindeki talepler karşılandıktan sonra diğer ülkelere  - - - - gerçekleştirilecektir.

Gazete haberindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

23 / 25

Kategori: 544 Bilim İnsanları ve Ortak Özellikleri

DPY 2019

Eflatun “İhtiyaç, bütün icatların anasıdır.” sözü ile icatların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

24 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2019

Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Engebeli ve dağlık alanlar ise insanların ekonomik faaliyet yapmasını zorlaştırır. Bu nedenle ova ve platoların bulunduğu yerlerin nüfusu dağlık ve engebeli alanlardan fazladır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

25 / 25

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

DPY 2019

Devlet kurumları tarafından çocukların ücretsiz olarak aşılanması, hastalandıklarında tedavi edilmesi çocukların sahip olduğu hangi hak ile ilgilidir?

0%