2022-2023 Sosyal Bilgiler 1.Dönem Zümre Toplantısı

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU

 1. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ve TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi            : 07.09.2022

Toplantı Yeri               : Öğretmenler Odası

Karar No                      : 1

Toplantıya Katılanlar: Erkan İSANMAZ, Şükran AKDENİZ, Yücel ARAZSU, Tolga BÖREKÇİ, Yasemin ERES

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 5. Covid 19 salgınına karşı alınacak tedbirler,
 6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 7. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
 8. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 9. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 10. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 12. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 13. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 14. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.
 15. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 16. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 17. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 18. Dilek ve temenniler

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi “Yeni öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yıl yapacağımız çalışmalarda daha gayretli ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden de faydalanarak daha mükemmel çalışmalarda bulunacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple çalışmalarınızda başarılar diliyor ve 2022–2023 Eğitim-Öğretim yılının milletimize ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini diliyorum.”  diyerek toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü. Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı olarak Şükran AKDENİZ yardımcısı olarak ise Yasemin ERES seçildi.

 

 1. 2021-2022 Eğitim—Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar Yasemin ERES tarafından okundu. Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı kararlarına ve Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu Toplantı kararlarına uygun hareket edildiği belirtildi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında da zümre öğretmenleri arasında diyaloğun aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi, sene sonu zümresinde belirttiğimiz gibi yetiştirilemeyen konunun olmadığını ve uygulanmayan kararın olmadığını, bu yüzden her hangi bir tedbire gerek olmadığını belirtti.

 

 1. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi. Planlamaların bu çalışma takvimine göre uygulanmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

 

DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
12 Eylül 2022 Pazartesi – 16 Haziran 2023 Cuma
I.                    DÖNEM Tarih İş Günü Toplamı
12 – 30 Eylül 2022   =  15 Gün 45,5 Gün
03 – 31 Ekim 2022     =  21,5 Gün
01 – 11 Kasım 2022   =  9 Gün
14 – 18 Kasım 2022- Ara Tatil (5 İş Günü)
Tarih İş Günü Toplamı
21 – 30 Kasım 2022     =   8 Gün 45 Gün
01 – 30 Aralık  2022  = 22 Gün
02 – 20 Ocak 2023      = 15 Gün
Birinci Dönem Toplam İş Günü 90,5 Gün
23 Ocak – 03 Şubat 2023 -Yarıyıl Tatili (10 İş Günü)
II.                 DÖNEM Tarih İş Günü Toplamı
06 – 28 Şubat 2023    = 17 Gün 50 Gün
01 – 31 Mart 2023     = 23 Gün
03 – 14 Nisan 2023    =  10 Gün
17 – 20 Nisan 2023 – Ara Tatil (3,5 İş Günü)
Tarih İş Günü Toplamı
24 – 28 Nisan 2023       = 5 Gün 39 Gün
02 – 31 Mayıs 2023      = 22 Gün
01 – 16 Haziran 2023 = 12 Gün
İkinci Dönem Toplam İş Günü 89 Gün
İş Günü Genel Toplamı 179,5 Gün

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ sosyal bilgiler müfredatın incelendiğini müfredatta bir değişiklik olmadığını belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ yıllık planların çalışma takvimine uygun bir şekilde hazırlandığını belirtti.

 

 1. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan Covid-19 virüsünün etkileri hakkında değerlendirmede bulunuldu. Hepimiz kurallara uyarsak bu salgından kurtulabiliriz düşüncesi ile öğrencilerimizde bilinç oluşturabilmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarını üzerinde durulması gerektiğine karar verildi.

Ayrıca salgınla birlikte geçen sene eğitimlerin çoğunluğunun uzaktan olması sebebiyle geçen seneki deneyimlerden faydalanarak daha verimli eğitimler verebilmek için diğer branş öğretmenlerine gerekli rehberlik çalışmaları yapılmasına karar verildi.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yücel ARAZSU derslerde konuların içeriğine göre uygun yöntem ve tekniklerin kullanılabileceğini tek bir yöntemle anlatımın öğrencilerde sıkılganlığa neden olacağını ve bu sebeple konuların içeriğine göre drama, düz anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay, beyin fırtınası, gösteri, problem çözme gibi farklı tekniklerin kullanılabileceğini belirtti

 

 1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması için Okul Rehber öğretmenleri ile ayrı bir toplantı yapılacağı ve planlamaların orada yapılacağı belirtildi.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Akdeniz, konuların içeriğine göre diğer ders öğretmenleri ile işbirliği yapıldığını bu işbirliğinin yararlı olduğunu yine de işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi gerek idare bazında gerekse de ders öğretmeni olarak eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklerin titizlikle takip edilmesinin gerektiğinin altını çizerek, Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “meb.gov.tr” adresinden, müfredat ve programlar ile ilgili değişiklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “http://ttkb.meb.gov.tr/” sayfasından takip edilmesi gerektiği belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Akdeniz, EBA sitesinde derslerimizle ilgili birçok materyalin olduğunu ve bunların daha önceden planlanıp öğrencilere gösterilebileceğini buradan öğrencilere ödev verilebileceğini belirtti.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES girişimcilik konusunda 5. Sınıf ve 6. Sınıf müfredatında konularımız olduğunu çevremizdeki girişimcilik örneklerini öğrencilere gösterilebileceğini gerekirse sınıfa davet ederek söyleşi yapılabileceğini belirtti.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin (harita, ansiklopedi, model küre, atlas) ve özellikle Akıllı Tahtaların konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti Şükran Akdeniz 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi Akıllı tahtalarda konularımıza ilişkin kısa filmler izletilebileceğini bunun için önceden hazırlık yapılması gerektiğini ve uygun bölümlerin gösterilebileceğini belirtti.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi dersimiz hayatla iç içe bir ders olduğu için fırsat eğitiminden yaralanmamız gerektiğini konularımıza uygun gezi yerlerinin görülmesinin faydalı olacağını belirterek geçen sene düzenlenen kervansaraylar ile ilgili konu işlenirken Akhan Kervansarayına, Çevremizdeki Doğal ve Tarihi yerler konuları işlenirken Pamukkale, Hierapolis, Laodikya gibi yerlere yapılan gezilerin hem konuyu kalıcı öğrenmeye sevk etmesi hem Sosyal Bilgiler dersine ilginin artması hem de öğrenci öğretmen iletişimi açısından faydalı olduğunu belirterek geçen sene düzenlenen bu gezilerin bu sene de yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması için 5 Haziran Çevre günü dolayısı ile yakın çevredeki piknik alanlarına gidilerek hem piknik yapılabileceğini hem de çevre düzenlemesine katkıda bulunmak amacı ile çeşitli çalışmalar yapılabileceğini söyledi

 

 1. Öğrencilere uygulanan sınavların analizlerinin yapılması hem öğrencinin anlamadığı konuların belirlenmesi açısından hem de genel olarak anlaşılmayan konuların belirlenmesi açısından faydalı olacağı için sınav sonuçlarının analizinin çıkarılmasının faydalı olacağını Yasemin ERES belirtti.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yücel ARAZSU şu anda 2014 yılında yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlüktedir. Ancak 2016 Haziran ayında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden birisi de Ders ve etkinliklere katılım notu ile alakalı olan durumdur. Ölçme değerlendirme ile ilgili bizim uymamız gereken maddeler aşağıdaki gibidir.

2014 İKY Yönetmeliği

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

 1. a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

2016 Yılında Yapılan Değişiklik

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.”

Yazılı Sayısı Yazılı Şekli Yazılı Tarihleri
I. Dönem I. Yazılı Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme Kasım ayının 1. haftası
II. Yazılı 20 Çoktan seçmeli

 

Ocak ayının ilk haftası
II. Dönem I. Yazılı Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme Nisan ayının ikinci haftası
II. Yazılı 20 Çoktan Seçmeli

 

Mayıs ayının üçüncü haftası

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ öğrencilerimizin spor ve sanat alanlarında ulusal düzeyde çeşitli etkinliklere katıldığını ancak Sosyal Bilgilerle bir etkinliğe katılmadığını belirtti. Bununla alakalı yazılar gelirse öğrencilere duyurulması ve gerekli motivasyonun sağlanması gerektiğini söyledi.

 

 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ proje konularının öğretmen tarafından önceden hazırlanabileceği gibi öğrencilerin istedikleri bir konuda proje hazırlamaları uygun görüldü. Konular 5-6-7-8. sınıflar için aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca belirtilen konuların dışında da öğretmen tarafından proje görevi konusu belirlenip öğrencilere verilebilecektir. Proje görevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı (rubric) yapılacaktır.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Akdeniz Proje Ödevlerinin verilme zamanı ve sürelerini: 1. Dönem; Ekim ayı içerisinde verilip, Ocak ayı içerisinde sunulması; 2.Dönem; Şubat ayında verilip Mayıs ayı içinde alınması şeklinde olabileceğini belirtti.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ geçen seneki, sene sonu zümre toplantısında aldığımız karar gereği proje konularının afiş harita poster tablo pano drama ve maket hazırlama gibi konulardan seçileceğini belirterek bu sene aşağıdaki konuların öğrencilere verileceğin söyledi.

 

PROJE KONULARI

                   Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Konuları

 • Anadolu Medeniyetleri Tablosu
 • Bölgelerin Ekonomik Faaliyetlerinin Haritada Resimlerle Gösterilmesi
 • Bölgemizde Tarım
 • Ülkemizin yüzey şekillerini ana hatlarıyla gösteren harita hazırlama
 • Cumhurbaşkanlığı Forsu
 • Doğal Afetler Konulu bir afiş hazırlama
 • Kabartma Harita Hazırlama
 • Şehrimizdeki Ekonomik Faaliyetler
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama
 • Denizli’nin Tarihi Mekânları ve Doğal Varlıkları
 • Doğal Varlıklarımız Posteri
 • Ülkemizdeki Doğal ve Tarih Mirası Eserleri Foto Albümü hazırlama
 • İklimin Tarım ve Ekonomiye Etkisi
 • Türkiye İklim Haritası
 • Bir Ürünün Üretim Aşamaları
 • Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Panosu
 • Sivil Toplum Örgütü Araştırması
 • Bağımsızlık Sembolleri Posteri
 • Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetlerini tanıtan afiş/poster

 

 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları

 • İklimin İnsan Yaşantısına Etkileri Panosu
 • Ülkemizde Turizmi tanıtan kitapçık hazırlama
 • Ormanlarımız Yok Olmasın Panosu
 • Çevre kirliliği sorunlarından biri seçilerek sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması
 • Denizli’nin iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)
 • Küresel ısınma: etkileri ve alınabilecek önlemler
 • Yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak (ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)
 • Dünya haritası çizme (kıtalar ve okyanuslar)
 • İklimler ve etkileri konulu afiş-poster hazırlama
 • Türkiye’de görülen iklimler konulu harita
 • Türk devletleri panosu
 • Resim/fotoğraflarla tarih şeridi hazırlama
 • Türkiye’de çıkarılan önemli madenler haritası
 • Türkiye’deki hayvancılık haritası
 • Ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama
 • Bölgemizde yetiştirilen tarım ürünleri konulu harita hazırlama
 • 12 Hayvanlı Türk Takvimi

 

               Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları

 • İletişimsizlik Sorunu ve önleme yolları
 • İletişim de Olumlu ve Olumsuz Drama Yapma
 • Hacivat karagöz Canlandırma
 • Sokağımızda Nüfus Sayımı
 • Hemşerim Memleket Neresi etkinliğinden yararlanarak ülkemizin göç sorunu ve çözüm yollarının araştırılması
 • İstanbul’un Fethi sergisi
 • Beyin Göçü Sorunu ve Beyin göçünü engelleme
 • Divan Üyelerini gösteren pano hazırlama
 • Nüfus Yoğunluğu haritası çizme
 • İstanbul Fethediliyor Maketi
 • Coğrafi keşifler haritası çizme
 • Rönesans’ı tanıtan pano hazırlama
 • Sanayi İnkılâbını anlatan bir afiş hazırlama
 • Reformu tanıtan pano hazırlama
 • Osmanlı Devleti ordu yapısını tablo şeklinde hazırlama

 

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Konuları

 • Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
 • Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi
 • Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
 • Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
 • Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
 • Ata’m izindeyiz(ders kitabı)
 • Sevr Barış Antlaşması ile Lozan Barış Antlaşmasını karşılaştırması
 • Atatürk’ün Kişisel özelliklerini örneklerle gösteren pano hazırlama
 • Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizme
 • Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo çizme
 • Kemal’in Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çizme
 • ye karşı çıkan isyanların haritasını çizme
 • Milli Mücadeleye Davet Afişi
 • Batı cephesi tablosu
 • Atatürk ilkelerini tanıtan afiş
 • Atatürk İnkılâpları Tarih Şeridi

Projelerde kullanılacak derecelendirme anahtarları olarak aşağıdakiler kullanılacaktır

PANO HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Öğrencinin

Adı Soyadı :
Sınıfı :
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.
PUAN ÖLÇÜTLER
GÖRÜNÜM
  A-Kapağın Tasarımı
4 Pano titizlikle hazırlanmış, Panonun görünümü temiz ve düzenli. Pano ilgi çekici
3 Pano titizlikle hazırlanmış, Panonun görünümü temiz ve düzenli. Pano ilgi çekici değil.
2 Panonun görünümü temiz ve düzenli değil. Pano ilgi çekici değil.
1 Pano titizlikle hazırlanmamış, görünümü kirli ve düzensiz. Pano ilgi çekici değil.
  İÇERİK
4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Panonun konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.
3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Panonun konusu vurgulanmış.
2 Amaç belirtilmiş. Panonun konusu vurgulanmış
1 Amaç eksik  belirtilmiş. Panonun konusu eksik vurgulanmış
  SLOGAN
4 İçeriğe uygun çarpıcı slogan bulunmuş
3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.
2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.
1 Slogan hiç kullanılmamış
  MATERYAL KULLANIMI
4 Görsel ve yazılı materyaller konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış

Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış

Gereksiz detay kullanılmamış

3 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz kullanılmış.

Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış

Gereksiz detay kullanılmamış

2 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış

Gereksiz detay kullanılmış

1 Görsel ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyumsuzluk var

Gereksiz detay kullanılmış

 

HARİTA HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

           Ölçütler Zayıf Kabul Edilebilir Orta İyi Çok İyi
1 2 3 4 5
Ödevin Hazırlanma Süreci
Ödevi Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı
Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması
Hazırlık Sırasında Ders Öğretmeniyle Diyalog Kurması
Görevin Amaca Uygun Şekilde Yapılması
Ödevin İçeriği
Verilen bilgilerin doğruluğu
Aktarılacak Bilgilerin kısa ve öz olması
Titizlikle hazırlanmısı
Haritanın Görünümünün temiz ve düzenli olması
Haritaların gerçeğe uygunluğu
*Harita renklendirmelerinin uygun yapılması
Harita lejantının doğruluğu  

 

Haritada görsellik kullanımı  

 

Haritadaki yer adlarının uygun şekilde yerleştirilmesi
İmla ve Yazım kurallarına uyma
*Görevin istenilen formatta yapılması
Görevin zamanında teslimi
TOPLAM          

* işaretli olanlar 3 le çarpılır

 

 

AFİŞ/POSTER KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Adı    :

Sınıfı :

Açıklama        : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

 

Puan GÖRÜNÜM
4 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.

Afiş ilgi çekicidir.

3 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.

Afiş ilgi çekici değil.

2 Afişin görünümü temiz ve düzenli değil.

Afiş ilgi çekici değil.

1 Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz.

Afiş ilgi çekici değil.

Puan İÇERİK
4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.

Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.

3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.

Afişin konusu vurgulanmış.

2 Amaç belirtilmiş.

Afişin konusu eksik vurgulanmış.

1 Amaç eksik belirtilmiş.

Afişin konusu vurgulanmamış.

Puan SLOGAN
4 İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş.
3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.
2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.
1 Slogan hiç kullanılmamış.
Puan ÖGELERİN KULLANIMI
4 Görsel ve yazılı öğeler konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.

Gereksiz detay kullanılmamış.

3 Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz kalmış.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.

Gereksiz detay kullanılmamış.

2 Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz.

Yazılı ve görsel öğeler arasında tam uyum sağlanamamış.

Gereksiz detay kullanılmış.

1 Görsel ve yazılı öğeler konuyu desteklemiyor.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyumsuzluk var.

Gereksiz detay kullanılmış.

Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 75’dir [(12/16)x100 =%75].

 

TABLO KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI                               

           

Performans Düzeyi Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları
 

Görünüm

Çok İyi (3) Tablonun  görünümü temiz ve düzenli.
Orta (2) Tablonun  görünümü temiz ancak düzenli değil ya da düzenli ancak temiz değil.
Geliştirilmeli (1) Tablonun  görünümü kirli ve düzensiz.
  İçerik
Çok İyi (3) Tablonun  konuyu açık ve anlaşılır olarak yansıtıyor.
Orta (2) Tablonun  konuyu yansıtıyor, ancak açık ve anlaşılır değil.
Geliştirilmeli (1) Tablonun  konuyu yansıtmıyor.
  Özgünlük
Çok İyi (3) Tablo  özgün ve yaratıcı bir biçimde hazırlanmış.
Orta (2) Tablo  özgün, ancak yaratıcı değil.
Geliştirilmeli (1) Tablo  özgün ve yaratıcı değil.
 
Materyal Kullanımı
Çok İyi (3) Tabloda , grafik gibi görsel materyaller uyumlu bir şekilde kullanılmış.
Orta (2) Tabloda grafik ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz.
Geliştirilmeli (1) Tabloda grafik ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor.
  Materyallerin Birbiriyle Uyumu
Çok İyi (3) Yazılı ve görsel materyaller arasında tam bir uyum sağlanmış.
Orta (2) Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış.
Geliştirilmeli (1) Yazılı ve görsel materyaller arasında uyumsuzluk var.

 

 

DRAMA HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Performans

Düzeyi

Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları
İçerik
Çok İyi

-4 puan-

Oyunda yer alan rollerin hepsi ödev konusunu ve amacını tamamen belirtmekte.
İyi

-3 puan-

Oyunda yer alan rollerin çoğunluğu ödev konusunu ve amacını yansıtmakta
Orta

-2 puan-

Oyunda yer alan rollerin birazı ödev konusunu ve amacını belirtmekte.
Geliştirilmeli

-1 puan-

 Oyunda yer alan rollerin hiçbiri ödev konusunu ve amacını belirtmemekte.
Bütünlük
Çok İyi

-4 puan-

Grup bir bütün olarak etkili.
İyi

-3 puan-

Grup bütünlüğü oldukça etkili.
Orta

-2 Puan-

Grup bütünlüğü kısmen etkili
Geliştirilmeli

-1 puan-

Grup bütünlüğü yok.
Kostüm
Çok İyi

-4 puan-

Kostümler rollere uygun.
İyi

-3 puan-

Kostümlerin çoğu rollere uygun
Orta

-2 puan-

Birkaç kostüm rollere uygun
Geliştirilmeli

-1 puan-

Kostümlerin hiçbiri uygun değil.
Oyun ve Sunum
Çok İyi

-4 puan-

Gruptaki herkes canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.
İyi

-3 puan-

Grubun çoğunluğu canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.
Orta

-2 puan-

Grubun birkaçı canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.
Geliştirilmeli

-1 puan-

Gruptaki öğrencilerden hiçbiri canlandırdığı karakteri iyi temsil edemiyor.

 

MAKET HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Açıklama        : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı performans ödevinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda size bilgi verecektir.

 

Performans Düzeyi Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları
  Görünüm
Çok İyi (3) Maketin görünümü temiz ve düzenli.
İyi (2) Maketin görünümü temiz ancak düzenli değil ya da düzenli ancak temiz değil.
Geliştirilmeli (1) Maketin görünümü temiz ve düzenli değil.
  İçerik
Çok İyi (3) Maket, orjinaline sadık kalınarak yapılmış
İyi (2) Makette, orjinale göre değişiklikler var.
Geliştirilmeli (1) Maket, gerçeğine ve amacına uymuyor
  Araştırma Yapma
Çok İyi (3) Konuyla ilgili detaylı araştırma yapılmış.
İyi (2) Araştırma yapılmış, ancak bazı araştırma basamakları atlanmış.
Geliştirilmeli (1) Yüzeysel bir araştırma yapılmış.
  Kaynakların Zenginliği
Çok İyi (3) Yeterince kaynaktan yararlanılmış.
İyi (2) Az sayıda kaynaktan yararlanılmış.
Geliştirilmeli (1) Tek bir kaynaktan yararlanılmış.
  Sunum
Çok İyi (3) Sunum, sade ve anlaşılır bir dille yapılmıştır.

Sunum gruba verilen sunum süresinde tamamlanmıştır.

İyi (2) Sunumda kullanılan dil sade ancak anlaşılır değil veya anlaşılır ancak sade değil.

Grup, kendilerine verilen sunum süresini biraz aşmıştır.

Geliştirilmeli(1) Sunumda karmaşık ve anlaşılmaz bir dil kullanılmıştır.

Grup, kendilerine verilen sunum süresini çok aşmıştır.

 

KİTAPÇIK HAZIRLAMA PROJESİ İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Öğrencinin

Adı Soyadı :
Sınıfı :
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.
   
PUAN ÖLÇÜTLER
KAPAK
A-Kapağın Tasarımı
3 Kapak tasarımı kişiye özgün ve etkileyici.
2 Kapak tasarlanmış ancak kişiye özgün ve etkileyici değil.
1 Kapak tasarımı eksil yapılmış veya hiç yapılmamış.
  B-Kapağın İçeriği
3 Kapakta gerekli bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş.
2 Kapakta gerekli bilgilere yer verilmiş.
1 Kapakta bilgilere eksik yer verilmiş veya hiç verilmemiş.
  İÇERİK
3 İçerikte istenen bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş.

Konuyla ilgili yapıyı en iyi temsil eden örnekler kullanılmış.

Konuyla ilgili mantıksal çıkarımlar yapılmış

2 İçerikte istenen bilgilere kısmen yer verilmiş.

Konuyla ilgili örneklere yer verilmiş.

Konuyla ilgili mantıksal çıkarımlar kısmen yapılmış.

1 İçerikte istenen bilgilere ulaşılamamış.

Konuyla ilgili verilen örnekler yeteriz.

Konuyla ilgili mantıksal çıkarım hiç yapılmamış.

  MATERYAL KULLANIMI
3 Özgün, yeterli düzeyde, çeşitli görsel materyaller kullanılmış.
2 Yeterli düzeyde görsel materyal kullanılmış ancak görsel materyaller özgün ve çeşitli değil.
1 Kullanılan görsel materyaller yeterli değil.
  Materyal Uyumu
3 Konuyla görsel materyaller arasında tam bir uyum sağlanmış.
2 Konuyla görsel materyaller arasında kısmen uyum sağlanmış.
1 Konuyla görsel materyaller arasında uyum sağlanamamış.
  KAYNAKÇA
3 Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş
2 Konuya uygun yetersiz kaynak kullanılmış ve kaynaklar belirtilmiş.
1 Konuya uygun hiç kaynak kullanılmamış veya kaynaklar belirtilmemiş.

 

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Projenin Adı    :

Adı ve Soyadı  :

Sınıfı                :

No                   :

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER
Zayıf Kabul Edilebilir Orta İyi Çok İyi
1 2 3 4 5
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma (Grup çalışması ise)
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma
TOPLAM          
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
TOPLAM
GENEL TOPLAM

 

 1. Ders sırasında, okul içinde veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiği ifade edildi. Bu konuda okul idaresi, nöbetçi öğretmen ve hizmetli ile işbirliği yapılmasının yararlı olacağı anlatıldı.

 

 1. Zümre Başkanı Şükran Akdeniz 2022–2023 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi

 

 

Erkan İSANMAZ     Şükran AKDENİZ       Yücel ARAZSU    Yasemin ERES       Tolga BÖREKÇİ

Sos Bil. Öğret.           Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.     Sos Bil. Öğret.

 

 

 

07/09/2022

Necati Özbek

Okul Müdürü

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ve TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

ALINAN KARARLAR

 

 1. Yıl içinde yapılacak çalışmaların planlanmasının çalışma takvimine uygun olmasına,

 

 1. Sosyal Bilgiler konularının işlenişinde değişiklikler göz önünde bulundurularak öğretim programına, kazanımlara, etkinliklere ve ara disiplinlere dikkat edilmesine,

 

 1. Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği içinde olunmasına

 

 1. Öğretmen Kılavuz Kitabı olmadığı için derslere hazırlık yapılarak girilmesine,

 

 1. Yakın çevredeki tarihi ve doğal varlıklarımızın bulunduğu yerlere geziler düzenlenmesine karar verildi
 2. Derslerde soru – cevap, tartışma, düz anlatım, karşılaştırma, drama, örnekleme, çizim, haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan yöntemlerin kullanılmasına,

 

 1. 7. Konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa” ilkelerine uyulmasına,

 

 1. Eğitimin görselleşmesi ve bilgilerin daha uzun süre muhafazası için okul imkânları dâhilinde akıllı tahtalar, haritalar, dergiler, gazeteler, küre, fotoğraflar ve diğer yardımcı kitaplar kullanılmasına,

 

 1. Tüm sınıflarda bir dönemde 2 yazılı yapılması, Sosyal Bilgiler Dersi için 3 tane ders içi katılım notu 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için ise 2 tane ders içi katılım notu verilmesi, yazılı sınavlarda kısa cevaplı tekniklerin ve test tekniğinin uygulanmasına, konuların tamamını kapsayan soruların sorulmasına, ders içi performans notlarının dersin işlenişi sırasında öğrencilerin ders veya derslerdeki etkinlikleri neticesine göre verilmesine,

 

 1. 10. Yıl içerisinde öğrencilere her dönem ya da eğitim öğretim yılı içerisinde en az 1 proje ödevi verilebileceğine, bu ödevlerin dereceli puanlama sistemine göre değerlendirilmesine,

 

 1. Proje ödevi değerlendirme ölçeğinin bir örneğinin zümreye eklenmesine,

 

 

Erkan İSANMAZ           Şükran AKDENİZ              Yücel ARAZSU              Yasemin Eres                Tolga Börekçi

Sos Bil. Öğret.              Sos Bil. Öğret.                 Sos Bil. Öğret.                Sos Bil. Öğret.              Sos Bil. Öğret.

 

07/09/2022

Necati Özbek

Okul Müdürü

 

İndirmek için https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sosyal-bilgiler-sene-basi-zuemre-toplantisi.70523/