Zile Kalesi – Tokat

Zile İlçesi’nin merkezinde bir höyük üzerinde bulunan kale, Zile Ovası’na hâkim bir konumdadır. Günümüzde kale içerisinde çevreye dağılmış durumda Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalar ve kitabeler bulunmaktadır. Bunlara dayanılarak kalenin Roma Dönemi’nde MS. I’inci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Bundan önce Seleukoslu Mithriadates’in burada bir şato yaptırdığı, bu şatonun yeraltı geçitleri ve askeri amaçlı yapılar olduğu da bazı kaynaklarda yazılıdır. H. 737 (1336) tarihli bir kitabeden kalenin Ertena Beyi Alâeddin Bey zamanında onarıldığı ve buraya bazı ekler ile bir de zaviye yapıldığı anlaşılmaktadır. Kale kesme ve moloz taştan yapılmış, duvarları yuvarlak burçlar ile güçlendirilmiştir.

 

Zile Kalesi Tatil Günleri: Her gün ziyaret edilebilir.

Zile Kalesi Giriş Ücreti: Ücretsiz

Kaynak: Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

Tokat Gezilecek Yerler

 Kale
 Kültür Turizmi
 Tokat merkeze 68 kilometre olan Zile İlçesi’ne otogar önünden otobüslerle ulaşılabilir. Zile’ye ulaştıktan sonra Sezar Yolu takip edilerek kaleye ulaşılabilir.
 TOKAT/ZİLE