Yunus Emre Camii – Karaman

Karamanoğulları Devri‘ne ait cami, Karaman merkez Kirişçi Mahallesi’ndedir. Kesme taştan merkezi kubbeli bir yapıdır. Son cemaat yeri dört sütun üzerinde ortada oval, yanlarda yuvarlak beş küçük kubbe ile örtülmüştür. Merkezi kubbenin sağında iki kemer açıklıklı, dikdörtgen planlı zikir yeri, batı duvarı bitişiğinde de Yunus Emre’ye ait türbe bulunmaktadır.

Caminin bulunduğu mahallenin adı çok eski kaynaklarda Sinle Mahallesi, sonrasında Kirişçi Mahallesi, tekkenin adı ise Kirişçi Baba Zaviyesi olarak geçmektedir. Yapının eskiden türbe, cami, tekke ve mezarlıktan oluşan bir kompleks olduğu, aslında bugünkü caminin tekkenin mescidi olduğu bilinmektedir. Cami ve türbenin dışındaki yapılar zaman içerisinde yok olmuştur.

Kaynak: Topal.C.(Ed).(2009).Karaman Kültür Envanteri.Karaman

Karaman Gezilecek Yerler

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Karaman Merkez, Kirişçi Mahallesinde olup, şehiriçi minibüs ve belediye otobüsleri ile ulaşabilirsiniz.
 Karaman Merkez, Kirişçi Mahallesi