Yeşiltepe Höyüğü – Şırnak

Şırnak ili Silopi ilçesi kent merkezinde Silopi Belediye binasının doğusunda bulunmaktadır. Boyutları kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 90 m doğu batı doğrultusunda yaklaşık 95 m’dir. Çevresi tellerle çevrili olup park alanı olarak kullanılmaktadır. Üzeri ağaçlarla kaplıdır. Höyüğün tepesine merdivenle çıkılmakta olup düz bir yüzey haline getirilen bu tepede oturmak yerleri bulunmaktadır. Höyüğün yamaçlarındaki yüzeyde seramik parçaları açıkça görülmektedir. Bunların MÖ 2000’li yıllara ait olabileceği tahmin edilmektedir.
 Höyük
 Doğa-Kültür Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir Yeşiltepe mevkii Silopi/ŞIRNAK
 Yeşiltepe mevkii Silopi/ŞIRNAK