Yeni Seçmeli Ders : Satranç

2021-2022 eğitim  öğretim  yılından  itibaren  ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir)  kez okutulmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin seçmeli dersler bölümünün “Sanat ve Spor” alanına  seçmeli “Satranç” dersi eklenmiştir.

Ortaokullarda seçmeli Satranç dersi uygulanmaya başlıyor.

Bakanlığımıza bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre 2021-2022  eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Kurul Kararı  eki  İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin seçmeli dersler bölümünde ortaokul 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir)  kez okutulmak üzere “Sanat ve Spor” alanında seçmeli “Satranç” dersine yer verilmiştir. Öğrencilerimizin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilmesine, araştırma, problem çözme, yaratıcı çözümler üretme becerisini geliştirmesine, durum ve olayların çözümüne yönelik yeni stratejiler geliştirebilmesine, empati becerisi yüksek birey olmasına, günlük yaşamda karşısındakilerle birlikte öğrenebilmesine ve öğrendiklerini kullanabilmesine, rekabet koşulları oluştuğunda kendisine ve başkalarına saygılı olmasına ve bunu davranışlarıyla gösterebilmesine, kapasitesini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmesine ve kendi kendini yönetebilmesine katkı sağlayacağı düşünülen Satranç Öğretim Programı (Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu) Talim ve Terbiye Kurulunun 22.12.2020 tarihli ve  42 sayılı kararı eki Kararıyla kabul edilmiş olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren dersin işlenişinde kullanılacaktır.

2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan haftalık ders çizelgesi için tıklayınız.

Satranç Dersi Öğretim Programı için tıklayınız.