2021 Mazeret Tayini

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin eş durumu, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeleri için atama takvimi yayımlandı. Peki, başvurular nasıl yapılacak?? Öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme atamaları için ayrıntılar…

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bu Duyuru kapsamında sadece Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görev
yapanlar başvuruda bulunabilir.
Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Ayrıntılar için 28150646_2021_YarY_YYl_Tatili_Mazeret_Duyurusu tıklayınız.