Yeni Ömeriye Cami – Şanlıurfa

Yeni Ömeriye Camii, Kurtuluş Mahallesi Mısır Sokak’ta, Beykapısı’na giden yoldadır. İki kitabesi vardır. Caminin güney dış kapısındaki üç satırlık kitabesine göre yapı Ahmed’in oğlu Ustad Muhammed tarafından 1214 (hicri 610) senesinde tamir edilmiştir.

Yapıdaki ikinci kitabe camii avlusunda imam odası üzerinde yer alır. Buna göre; imam odası 1909 (hicri 1327) tarihinde yapılmıştır.(Kaynak: “Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa” Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları Şehir Kitaplığı Dizisi:26)

 Cami
 İnanç Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
 Kurtuluş Mahallesi Mısır Sokak Beykapısı Mevkii Şanlıurfa