Yapma Destan Türünün Özellikleri

Yapma destanlar, genellikle geleneksel destanlardan farklı olarak, belirli bir topluluğun veya bireyin hayatını, deneyimlerini veya hikayesini anlatan modern destanlardır.

Yapma destan türünün özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Yapma destanların yazarı bellidir. Bu destanlar bir şairin, toplumu etkileyen bir olayı destanlaştırması sonucu ortaya çıkar.
  • Yapma destanlar yazılı destan türleridir. Yazıya geçirilme tarihi ve kaynağı bellidir.
  • Yapma destanlar daha yakın zamanda yaşanmış olaylara dayanır. Halk arasında yüzyıllar boyunca anlatılma yoluyla oluşmaz.
  • Yapma destanlar doğal destanlar gibi epik nitelikler taşımayabilir. Olağanüstü durumlara ve kahramanlara daha az yer verilir.

Yapma destanlara örnek olarak, Çanakkale Şehitlerine, Kuvayi Milliye Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı gibi eserler verilebilir.

 

Yapay destan türü, destanların bir alt tipi olarak, doğal destanların bir alternatifi haline gelmektedir. Başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Gerçek ve hayal unsurları içerir: Yapay destanlar, gerçek ve hayal unsurlarını bir araya getirirler.
  2. Millî özellikler içerir: Yapay destanlar, toplumun ve milletin sosyal, kültürel ve tarihsel özelliklerini yansıtmak üzere tasarlanmıştır.
  3. Epik öykü: Yapay destanlar, kahramanlık hikayelerini anlatan epik öykülerdir.
  4. Derleyici ve toplumsal değerler: Yapay destanlar, toplumun kültürel ve sosyal değerlerini yansıtır.
  5. Manzum ve yapay: Yapay destanlar, manzum (şiir) ve yapay bir dilde yazılırlar.
  6. Geçmişten günümüze kadar: Yapay destanlar, geçmişten günümüze kadar toplumun tarihsel, sosyal ve kültürel değişimlerini yansıtır.

Yapay destanlar, doğal destanların bir alternatifi haline gelmektedir ve toplumun kültürel ve sosyal değerlerini yansıtacak şekillerde yeni bir destan türü sunar.