Veli Baba Külliyesi – Isparta

Türbe ve cami bitişiktir. Cami dkdörtgen planlıdır. Türbe dikdörtgen ve üzeri kubbelidir. Binada devşirme malzeme kullanılmıştır. Caminin son cemaat yeri iki devşirme sütun üzerinde ahşap sütunludur. Camiye giriş kapısı anıtsaldır. Bu kapının hemen batısında türbeye giriş kapısı vardır. Minare tuğla örgüsü ve kısadır. Külah kısmı kısadır.

“Isparta Kültür Envanteri 1”, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Külliye
 İnanç Turizmi
 Uluğbey Kasabası, Senirkent / ISPARTA
 Uluğbey Kasabası, Senirkent / ISPARTA