UZMAN ÖĞRETMENLİK ÇALIŞMA KİTABI PDF

UZMAN ÖĞRETMENLİK YETİŞTİRME PROGRAMI ÇALIŞMA KİTABI

“Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı” içerisinde, uzman öğretmenlik yetiştirme programı kapsamında alan uzmanları tarafından hazırlanmış 9 modül yer almaktadır. Uzman öğretmen unvanı için sınava girecek öğretmenlerimizin Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) yer alan uzman öğretmenlik eğitim videolarını tamamlamış olmaları sınava giriş için bir ön koşul olup öğretmenlerimiz sınavda bu kitapta yer alan içeriklerden sorumludurlar.
Başarılar dileriz.

İÇİNDEKİLER
Modül 1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri…………………………………………………………… 1
Modül 2 Ölçme ve Değerlendirme………………………………………………………………….. 68
Modül 3 Özel Eğitim ve Rehberlik ……………………………………………………………….. 121
Modül 4 Eğitimde Araştırma ve Ar-Ge Çalışmaları………………………………………… 193
Modül 5 Eğitimde Kapsayıcılık ……………………………………………………………………. 260
Modül 6 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği ………………………………………………….. 311
Modül 7 Sosyal Etkileşim Ve İletişim …………………………………………………………… 355
Modül 8 Dijital Yetkinlik…………………………………………………………………………….. 375
Modül 9 Güvenli Okul ve Okul Güvenliği …………………………………………………….. 415

PDF indirmek için Uzman Öğretmenli Çalışma Kitabı