Üç Kurnalar Veziri Cami – Bursa

Sultan II. Bayezid’in bir veziri tarafından yapıldığı söylenmektedir. Bundan dolayı bu isimle anılmıştır. 6.10×7.40 metre iç ölçülerinde, caminin girişinde ana mekana ekli, 3.70 metre derinliğinde bir son cemaat yeri vardır. Üzeri çatı ile örtülüdür. Beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür. Bir dönem, mülkiyeti özel şahısların eline geçmiş ve ticarethane olarak kullanılmıştır. Bu dönemde yapı, bazı değişikliklere uğramıştır. Daha sonra onarılarak tekrar ibadete açılmıştır. Kare planlı asıl ibadet alanı; üçgen motifleri veren bir kuşak üzerine oturan, dıştan sekizgen kasnaklı, kurşun kaplı tek bir kubbe ile örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Minarenin silindirik tuğla gövdesi ve peteği yeni yapılmıştır. Caminin batısındaki mezarlığın ucunda, zarif biçimli bir çeşme vardır. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

English :

It is said that the construction was ordered by Sultan Bayezid II’s vizier. That is the reason why his name is mentioned in the mosque’s name. The measurement of the inside is of 6.10×7.40 meter, in the entrance of the mosque, a 3.70 meter long open prayer place is situated. It is covered bu a roof and has a portico. For a period, it was owned by private individuals and was used for business purposes. At this period, the monument has seen some changes. Later, it has been renovated and was once again opened as a mosque. The worship place is in a square form  ans is covered by a leaden dome. The minaret, situated in the northwest corner of the mosque, is accessible from a door in the open space prayer location. The minaret’s cylindrical brick stem and cell have been done recently. On the west side of the mosque, there is a cemetery, and an elegant looking fountain. Sources: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism.

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Pınarbaşı Mezarlığı ile Tahtakale arasında yer alan camiye Bursa merkezden yürüyerek ulaşım sağlanabilir.
 Alipaşa Mahallesi, Veziri Cd. No:43, 16040 Osmangazi/Bursa