Tümülüsler – Kırklareli

Tümülüsler Kırklareli il sınırları dahilinde şu ana kadar 200 civarında tümülüs tespit edilebilmiştir. Hızlı bir yok edilme süreci yaşayan bu anıt mezarların, yakın zamanlara kadar 400’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Genel olarak tüm Trakya’ya örnek teşkil edecek çeşitliliğe sahip olan Kırklareli tümülüslerinin Tunç Çağı’nın sonlarından (M.Ö. 14.-13. yy.), M.S. 3. yüzyılın başlarına kadar geniş bir zaman sürecinde yapımlarının devam ettiği, yapılan kazılarla tespit edilmiştir. Dış görünüm açısından küçük, orta ve büyük boy (1.5×10/20×70 m. boyutlarında) olarak dikkat çeken tümülüsler, esasında beş grup halinde farklı muhtevaya sahiptir. Bunlardan düz mezar şeklinde olan normal gömüler yanında, lahit ve çeşitli şekillerde oda mezar türünde olan tümülüsler de bulunmaktadır.

 

Çakıllı, Yündolan ve Düğüncülü tümülüslerinde yapılan bilimsel kazılardan elde edilen eserler arasında, ölen kişiye (ölen savaşçı ise) ve atına ait zırh, günlük yaşamda kullanılan keramik ve metal eşya ile dini törenlerde kullanılan kaplara rastlanmaktadır. Yündolan Köyü tümülüsünde elde edilen bulgulardan da, ölenin bir Trak Şefi olduğu ve cesedinin yakıldığı anlaşılmaktadır. (Bu üç kazıda elde edilen buluntular Kırklareli Müzesinde sergilenmektedir.) Kırklareli İl sınırları dahilinde; Kırklareli Merkez İlçe çevresi, Eriklice, Kayalı, Dokuzhöyük Köyü, Üsküp Kasabası, Babeski İlçesi Karahalil Kasabası, Demirkapı Köyü, Demirköy İlçesi Sivriler Köyü, Kofçaz İlçesi Devletliağaç Köyü, Lüleburgaz İlçesi Ahmetbey ve Sakızköy Kasabası, Yenibedir, Umurca Köyü, Pehlivanköy İlçesi, Pınarhisar İlçesi İslambeyli Köyü, Vize İlçesi Kadıköy, Çakıllı, Okçular, Akıncılar, Çavuşköy, Müsellim, Hasbuğa ve kıyıköy Kasabası sınırları daihlinde Tümülüsler bulunmaktadır.

 Tümülüs
 Kültür Turizmi
 Kırklareli çevresi
 Kırklareli ve İlçelerine dağılmış durumdadır.