Tımar Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Tımar sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli bir toprak yönetim modeli olarak kullanılmıştır. Bu sistem, birçok fayda sağlamış ve imparatorluğun askeri gücünü, ekonomisini ve sosyal düzenini desteklemiştir. Tımar sistemi, imparatorluğun askeri gücünün oluşturulmasında kritik bir rol oynamıştır. Sipahiler, tımarlarını karşılığında sultana askeri hizmet sunarak imparatorluğun savaş kapasitesini artırmıştır. Bu sayede, hızla genişleyen bir imparatorluğun kontrolü sağlanabilmiştir.

Tımar Sisteminin Faydaları Nelerdir?

  • Tımarlı sipahilerin sorumlulukları arasında güvenliği sağlamak olduğundan tımar topraklarında güvenlik sağlanmıştır.
  • Normalde ilk elden devlete ödenmesi gereken vergiler tımarlı sipahilere ödendiğinden devlet için vergi toplama süreci çok kısalmış ve kolaylaşmıştır.
  • Tımarlı sipahilerin yetiştirdikleri askerler sayesinde her daim sefere çıkmaya hazır asker sayısı çoğalmıştır. Aynı zamanda ordu için harcanacak giderlerden de tasarruf sağlanmıştır.
  • Arazilerin tımar sistemi bünyesinde eşit olarak paylaştırılmasından dolayı maddi olarak eşitsizlik azalmış, yoksulluk kalmamıştır.
  • Tımar sisteminin uygulaması sayesinde tarıma uygun topraklar asla boş bırakılmamış, sürekli değerlendirilmiştir.
  • Devlet tımar sistemini kullanarak hazinesini besleyebileceği yeni kaynaklar üretmiştir.
  • Tımar uygulaması aynı zamanda dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun benimsemiş olduğu yayılma politikasını da desteklemiştir.

Tımar Sisteminin Askeri Faydaları

Tımar Sistemi birçok açıdan Osmanlı Devleti’nin birçok işini kolaylaştırmış ve elini güçlendirmiştir. Toplumun bölgeleri için bahsetmek gerekirse, Tımarlı Sipahiler belirli bölgelerin vergilerini toplamak ile yükümlüdürler. Bunun belirli faydaları vardır. Birincisi askere olan ödemelerini vergi toplayıp geri birer birer askerlere dağıtmaktansa, bu yolla askerlerinin direk yollarla ödenmesini sağlamıştır. Bunun dışında Tımarlı Sipahilerin toprakların başında olmaları da çok faydalı bir durumdur. Vergi elde etmeleri için sürekli bir şekilde toprakların işlenmesine ihtiyaç duyan Tımarlı Sipahiler çiftçilerin sürekliliğini sağlamışlardır. Gerek otorite olarak gerek de maddi yardım olarak çiftçilerin var olmasına ve çalışmasına yardım etmişlerdir.

Bunların yanı sıra eğer Tımarlı Sipahiler belirli bir sınırdan fazla nüfus sahip topraklardan sorumlularsa ordu için yeni asker de yetiştirmek zorunda idiler. Bu da orduya katılacak fazladan asker demektir. Tımarlı Sipahilerin orduya faydasından bahsetmek gerekirse de Osmanlı Devleti çok geniş topraklara yayıldığından paylaştırabileceği çok toprağı vardı. Bu da aynı miktarda çok asker demek anlamına geliyordu. Osmanlı Devleti genişledikçe de ordusu da bu şekilde genişliyordu. Güçlü Osmanlı ordusunun en büyük çoğunluğunu oluşturan Tımarlı Sipahiler ve Tımar Sistemi bundan dolayı kullanılmıştır. Ayrıca faydalı olmuştur.

Tımar Sisteminin Siyasi Faydaları

Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin sağlanmasında Tımar Sisteminin rolü oldukça önemlidir. Tımar sistemi ile işletilen topraklar devlete aittir kişiye veya bir kuruma değildir. Bu yüzden devlet her zaman toprak kontrolünü sağlayabilir. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirmektedir. Ayrıca daha yüksek gelirli topraklar kazanabilmek için insanların çalışmasını da teşvik etmektedir. Çünkü devlet eli ile atanmaktadır bu topraklar.

Tımar Sisteminde mülkiyet hakkı devlete aittir. Tımar sisteminde merkezi otoriteye padişaha feodalitede ise local otoriteye derebeyine aittir. Sahip olduğu haklar bakımından Osmanlı köylüsü ile Avrupa köylüsünü kıyasladığımızda Osmanlı’da toprak ağalarının oluşmadığını görebiliriz. Avrupa köylüsü derebeyi altında bir köleden daha ileri gidememiş bir konumdadır. Aksine Osmanlı köylüsü haksız, eksik, yanlış bir durumda tımar beyinden hesap sorabilecek hatta bazı aşırı durumlarda tımar beyinin azledilmesini sağlayabilecek güçtedir.

Tımar Sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılık mülkiyet üzerinde ilerlemektedir. Toprağın aitliğinin farklılığı buna bağlı olarak toprakta çalışan insanlar ve kontrol eden kısım arasındaki hak hukukun farklılığıdır.