Tekke (Kargılı) Camii – Ordu

Çaybaşı ilçesinin Kargalı Mahallesi’nde yer alan bu cami ve mektebi, yapım tarihleri ve inşa biçimi olarak Çaybaşı Çayır Camisi’ne benzemektedir. Her iki cami ve mektepler ne zaman ve kim tarafından yaptırıldıkları kesin olarak bilinmemektedir. Çayır Camii şadırvanı üzerinde yer alan H. 1281 ve H. 1288 / M. 1864–65 ve M. 1871 tarihlerinden, her iki caminin de bu tarihlerde inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Doçenti Dr. Ahmet Ali Bayhan’ın tespitine göre; plan düzeni ve harimde kadınlar mahfilinde yer alan süslemeler dolayısıyla Kargalı Cami, XIX. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir. Yine aynı araştırmacımızın tespitinde, 1985 yılında harimin kuzey duvarı kaldırılarak kuzey revak, iç mekâna dâhil edildiği, 1905 yılında camide önemli bir tadilatın yapıldığı belirtilmektedir. Kaynak: Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Gezi Rehberi”
 Cami
 İnanç Turizmi
 Ünye-Samsun Devlet Karayolunun Samsun istikameti 3.km sinde 30 km içeride yer alan Çaybaşı İlçesine bağlı ve 3 km mesafedeki Tekke Mahallesinde bulunmaktadır.Ulaşım asfalt yolla kolaylıkla sağlanmaktadır.
 Çaybaşı ilçesinin Kargalı Mahallesi’nde bulunmaktadır.