Taşkapı Harabesi – Isparta

Taşkapı harabelerinin bulunduğu alan 1.500 m uzunlukta 500 m genişliğinde bir alanı kaplamaktadır. Kentin girişinde yer alan bosajlı sur duvarlarıyla bütünlük gösteren büyük blok taştan yapılmış giriş kapısı halk arasında Taşkapı olarak geçmektedir. Bosajlı örgü tekniği ile yapılmış sur duvarları Hellenistik dönem özelliği gösterir. Giriş yolu ana kayaya oyulmuş basamaklarla düzenlenmiştir. Taşkapı olarak adlandırılan girişten sonra geniş bir meydan bulunmaktadır. Bu noktadan sonra yoğun maki bitki örtüsü karşımıza çıkmaktadır. Ancak doğa şartları ve kaçak kazılarla tahrip olan yerleşim alanı hakkında kesin bilgiler edinmek zordur.
Taşkapı yerleşim alanı içinde ana kayaya oyulmuş, hatıl delikleri, kendini belli eden mekanlar ile yerleşimin en üst noktası olan Asartepe üzerinde Geç Roma – Erken Bizans dönemine tarihlendirilen sur duvarları, bu alanda savunma amaçlı bir içkalenin geliştiğini göstermektedir. Daha çok mutfak kabı özelliğindeki Roma ve Bizans dönemi seramikleri alanda yoğun olarak görülmekte olup yerleşim alanı genelinde Hellenistik dönemden Bizans dönemine uzanan bir gelişim izlenir.
 Harabe
 Kültür Turizmi
 Sütçüler İlçesinin güneybatısında kuzey-güney uzantılı bir sırt üzerinde yer almaktadır. En yüksek noktası 1.024 m yükseklikteki Asartepe olup, Beydağı sırtı adıyla devam etmektedir.
 Sütçüler İlçesinin güneybatısında kuzey-güney uzantılı bir sırt üzerinde yer almaktadır. En yüksek noktası 1.024 m yükseklikteki Asartepe olup, Beydağı sırtı adıyla devam etmektedir.