Tarihi Çeşme – Bolu

Bolu İli, Merkez İlçe, Semerkant Mahallesi, 9 pafta, 225 ada, 1 parselde yer alan çeşme, yol ortasında kavşak üzerinde bulunmaktadır. 10 cm kadar yükseklikteki bir platform üzerine oturtulmuştur.  Dikdörtgen prizma gövdeli çeşme, su haznelidir. Çeşme aynalarının yer aldığı geniş yüzlerde köşelerde ayakları kademeli olarak sekiye basan plaster ile onları üst kısımdan birbirine bağlayan ve yastık şeklinde başlıklara binen profilli taş silme çevrelemektedir. Üst silme ile çatı arasında oluşan panolar üzerinde şu anda bulunmayan kitabelerin izleri görülmektedir.

Çeşme aynaları düz olup, bir yüzde musluk açıklığı, diğer yüzde ise akan basit bir musluk vardır. Çeşmenin bir cephesinde taştan oyulmuş yalak bulunmaktadır. Dar yüzlerinden birinde depodaki su kontrolü için açılmış küçük bir pencere yer almaktadır. Çeşmenin üstü sonradan taşkın düz beton çatı ile örtülmüştür. Kaynak: Bolu Kültür Envanteri, sf. 99

 Çeşme
 Kültür Turizmi
 Semerkant Mahallesi, Karabacak Sokak, 9 pafta, 225 ada, 1 parsel Merkez/Bolu
 Semerkant Mahallesi, Karabacak Sokak Merkez/Bolu