Tabea Antik Kenti – Denizli

Tabae Antik Kenti doğal bir kale görünümündedir. 30 yıl öncesine kadar eski kale üzerinde iskan sürmekteydi.Tabae, Büyük İskender’den sonra Anadolu’da kurulan kent devletlerindendir. Tabae, Hellenistik Dönem’den günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olmuştur. Antik dönemde kendi adına sikke bastırmıştır. Sikkeler önceleri gümüş daha sonra bronz olarak basılmıştır. Akropoldeki belli başlı yapılar şunlardır:

Kayaya Oyulmuş Nişli Bina: Akropolün kuzey doğusundadır. Bina kuzey güney doğrultusunda yapılmış olup, plan bakımından dikdörtgen şeklindedir. Duvarın doğu kanadının iç kısmında kayaya oyularak yapılan dört niş bulunmaktadır. Duvarın batı tarafında nişlere rastlanmaz. Binanın çevresinde ve içinde arşitrav parçası, sunak ve sütun bulunmaktadır.

Kayalara Oyulmuş Tek Odalı Evler: Doğal kayalar oyularak, tek odalar halinde yapılmıştır. Ev olarak kullanılmış olmalılardır. Evlerde bulunan kapı nişleri ve zıvanalardan kapılarının ahşaptan olduğu anlaşılmaktadır. Odaların iç kısımlarında da nişler yer almaktadır. Bu evler genellikle kayalık platonun uçurum ve sarp kısmında yer alır. 1957 yılına kadar Kale İlçesi yerleşkesi bu alanda devam etmiştir. İlçe şimdiki yerine 1957 yılında taşınmıştır. Antik kentte 19 yy Osmanlı Ahşap Mimarisi’ne sahip Cevher Paşa Camii bulunmaktadır.

Kaynak: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Antik Kent
 Kültür Turizmi
 Denizli-Muğla Karayolu ile Kale ilçe merkezine gelinir. Aynı yol takip edilerek Muğla yönünde 1 km sonra batı yöndeki Tabae Örenyerine gelinir. Denizli’den Kale ilçesine otobüs ve minibüs ile ulaşım imkanı vardır
 Tabea Örenyeri Kale İlçesi DENİZLİ