Tabak Hamamı – Burdur

Vakıflar kayıtlarına göre 1523 yılında Şeyhülislam Bedayi Efendi tarafından yaptırılmıştır. Ahşap çatılı, kare planlı, soyunmalığın iki yanındaki sıcaklık bölümlerinin çıkıntılar oluşturması, geleneksel taşra hamamlarına özgüdür. Moloz taştan beden duvarlarında yer alan kapı ve pencerelerin çıkıntılı işlenmiş kesme taş, söve ve silmeleri geç dönem özelliklerindendir. Kaynak: Kültür Envanteri, Ankara 2007.
 Hamam
 Kültür Turizmi
 Burdur Merkez Tabakhane Caddesi Özgür Mahallesinde bulunmaktadır.
 Özgür Mah. Tabakhane Cad. Burdur