Suçatı I Köprüsü – Rize

Yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kesme ve moloz taştan yapılmış olan köprünün ayakları doğal kaya üzerine oturtulmuştur. Kemer ve korkuluklarda kesme taş kullanılmıştır.  Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Kaynakça: Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Doğa-Kültür Turizmi
 Pazar İlçesi Hemşin deresi üzerinde bulunmaktadır
 Suçatı Köyü Pazar Rize