Sivrihisar Ulu Camii – Eskişehir

Anadolu’da sayıları fazla olmayan ahşap direkli ve ahşap tavanlı camilerin en önemli temsilcilerinden olan Sivrihisar Ulu Cami, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilmiştir.

Cami, 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır.

1485 metrekarelik bir alana kurulu olan Sivrihisar Ulu Cami’nin çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır. Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir. Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir.

Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır.

Caminin minberi Horasanlı İbn-i Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır. Her karesi ince bir işçilik ürünü olan minber özgün bir sanat eserini andırmaktadır.

Dört giriş kapısı bulunan caminin minaresi ise 1409 yılında Osman oğlu Hacı Habib tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır. Camide ayrıca Sivrihisar kilim dokumacılığının güzel örnekleri görülebilir.