Sivas Köprü Projesi 4. İzleme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi kapsamında düzenlenen 4. izleme sınavının online halidir.

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
833 Maarif Kongresi
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
823 İşgal Yıllarında Anadolu
825 İstiklal Yolculuğu
831 Doğu ve Güney Cepheleri
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
825 İstiklal Yolculuğu
832 Batı Cephesi
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
/10
1 oylar, 1 ortalama
5
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 4. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşlarındaki geri çekilme gerekçelerini şu şekilde açıklamaktadır:
“Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip ederse kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in orduyu geri çekmesindeki asıl amaç;

I.    Ordumuzun zaman kazanıp toparlanmasını sağlamak.
II.  Yunan ordusunun oyalanıp vakit kaybetmesini sağlamak.
III. Ordumuzun taarruz için hazırlıklarını tamamlamak.

numaralanmış maddelerden hangileri olabilir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Ey insanlar! Malumunuz olsun ki, bütün kahraman askerlerim, bütün İslam’ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği olan Medine’yi, son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve kollamaya me’murdur. Bu asker, Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey  Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; ‘Ya Resulallah, biz seni bırakmayız!’” 

Fahrettin Paşa’nın konuşmasından yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf  göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti’ne telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in; 

I. Teşkilatçılık
II. İleri Görüşlülük
III. Liderlik

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri haritası verilmiştir.

Verilen harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenebilir?

Question Image

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’nın Türk ordusu tarafından kazanılmasından sonra ortaya çıkan durumu görüşmek için Londra’da bir konferans düzenlediler. Konferansa, Türk milletini temsilen hem İstanbul Hükümeti’ni hem de
TBMM Hükümeti’ni davet ettiler. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa ise söz sırası kendisine geldiğinde
“Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine  bırakıyorum.” demiştir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Aşağıda Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmadan bir kesit verilmiştir.  “Silâhıyla olduğu gibi, aklıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de  göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin bugünkü durumu geri kalmışlık içindedir ve bu geri kalmışlığı gidermek için kendini geliştirmiş bireyler lazımdır. Fakat milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi yerine getiren yüce heyetinizin içinde bulunduğumuz durumu dikkate alacağından ve her zorluğa göğüs gererek bu yolda yürüyeceğinden şüphem yoktur.” (Düzenlenmiştir.) 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
  • Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. 
  • İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. (7. Madde) 
  • Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde)

Mondros’un verilen maddeleri ile İtilaf Devletlerinin amaçları eşleştirildiğinde;

I. İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
II. İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
III. Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
IV. Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

verilen amaçlardan hangisi dışarıda kalır?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekâlif-i Milliye Emirleri ile Türk halkı her türlü yoksulluğa karşın, elinde bulunan her şeyini fedakârlıkla ordusuyla paylaşmış, büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. Ayrıca İslam halifeliğinin merkezi olan İstanbul’un, Hristiyan  ordularınca işgal edilmesi ve Yunanların İzmir yöresinde halka yaptıkları zulüm ve baskı, Müslüman dış dünyada tepkiler uyandırmıştır. Türkiye’ye yardım edebilmek için dünya Müslümanları arasında bir eğilim oluşmuştur. Ordu  ihtiyaçlarının karşılanmasında başka ülkelerden sağlanan yardımlar da önemli yer tutmuştur. Bu yardımların bir kısmı para olarak önemli kısmı ise silah ve cephane olarak yapılmıştır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

9 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Urfa’da Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinden olan Ali Saip Bey, “Kuvayımilliye Kumandanı Namık” imzasıyla Fransızlara şu uyarıda bulunmuştur: “Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez. Urfa’daki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkân yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını üzüntü ile bildiririz. Hristiyan vatandaşlarımızın her türlü hakkı korunacaktır. Urfa’yı boşaltmaya onay verdiğiniz takdirde sınırımızın dışına kadar serbestçe gidebileceğinizi temin ederiz.”

Yukarıdaki metinde Ali Saip Bey’in yaptığı uyarı esas alındığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla birlikte Amasya Genelgesi'ni yayımlamış ve Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararını vermişti. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne katılmak için yola çıkmış ve kongre hazırlıklarını kontrol etmek için Sivas'a ilk kez gelmiştir. Bu ziyaretini ise Nutuk'ta şöyle anlatmaktadır: “Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askerleri ve halkı selamladım. Bu manzara, Sivas’ın saygıdeğer halkının ve Sivas’ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bağımsızlığa ne kadar düşkün olduğunu gösteren canlı bir tanık idi.”

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in ulusal kongreyi Sivas’ta toplamak istemesinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

Ortalama skor 38%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mmm100 %10
2a90 %9
3sada0 %0
4a0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9159
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1366
8111343
9Deniz1298
10G1243
11G1235
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ali999
16ARzu988
17Ilgın KARAKARTAL901
18kg897
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Belinay771
24Adam_Ucuyo769
25oykuıpıl767
26Ege Gören756
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30asads683
31z680
321670
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg627
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss562
44arda can556
45Selin548
46a546
47Hürünaz544
48dd541
49Alische538
50İrem525
51Sema523
52Ömer Enes ÇAKAL517
537/A516
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72Alara Cengiz472
73s472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we379
110cahoo378
111Ali Batın TAN374
112Medine373
113İkranur373
114Irmak özer371
115Şervan tursun371
116bekir368
117*367
118Mısra Direk366
119zozo365
120Levent364
121uuu364
122Nikolay363
123Yusuf İslam konuk362
124Sevde362
125naz362
126Zeynep Beyza359
127Çağrı359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139İlayda341
140M.yiğit aslan340
141Nil Soğancılar339
142ğ339
143Serra Nur336
144Eymencan336
145yağmur335
146Elif Çakır334
147Emre332
148Dyrr7ti330
149bbshen330
150Eymen330
151rüzgar ünal329
152Ögenci329
153İsim329
154Awdd327
155CEMRE325
156Eylül324
157a324
158C322
159ada320
160Nimet319
161macide319
162Kardelen karataş318
163Mizgin317
164burak317
165sudem316
166Ahmet KORKMAZ315
167Sıdıka SARIBIYIK314
168Aslıhan313
169Zeynep koç312
170Fehime özdemir312
171Kerri309
172Ezgi Su308
173Merve Tınmaz 5-C307
174esila307
175Kayla Naz Akdeniz306
176elf306
177Zeynep Ceyda Koca306
178bero305
179-303
180Belinay301
181Ebrar299
182İslam Can299
183Zeynep Buğlem ANDAÇ298
184Yusuf İslam Konuk296
185Abdullah296
186Bnb296
187koray295
188hira294
189Büşra294
190fsm292
191ayşe291
1928b289
193ALI KUTAY288
194ArdaB.288
195Burcu287
196Efe Uygar286
197Aa286
198Ecrin285
199W285
200ahmet baki284
201Melih DUMAN282
202Gy282
203ghggtyhtt281
204senem280
205Sare278
206Dilara Köroğlu277
207Hayice276
208savas275
209Yiğit274
210YİĞİT274
211Bilge Kağan ELMAS274
212tdtgt272
213Bahtiyar271
214Medine Sıla Kayacan271
2155e271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228C261
229Şevval su259
230osman259
231Rüzgar Berat259
232Yiğit258
233Arda258
234Menna258
235Musa258
236öykü257
237çınar kankaya256
238Cfcvcfd255
239Ecrin KARAARSLAN254
240Esma Ebrar254
241tr253
242Mete252
243Abdülhamit252
244a252
245Asd251
246xzftfew1ttt251
247aeâtçaaet251
248Minel Tuana Köseoğlu249
2497B249
250Kağan248
251fafğpafo0pağkfla245
252BATIN BERK YORULMAZ245
253Ömer244
2545a244
255merve244
256www243
257YİĞİT UZUNOĞLU243
258Gülşah242
259Azra242
260S242
261SÜMEYRA EKERİM242
262Adlem Gökçe Yaman241
263Sümeyye Cankılıç241
264Mete241
265zeynep sahra240
266sss240
267Elif239
268Zerenkalpben238
269doğan238
270T238
271Hilal237
272YUSUF236
273.235
274Gufiroe234
275Elif bakar234
2761234
277Kemal efe Çetin233
278Eftelya233
279seyit233
280Umut kamil232
281Ecrin naz ataş231
282Azra231
283Hazal230
284Tuğberk karabudan230
285Ali230
286Yağmur228
287EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
288Arda227
289Belkıssu227
290Yiğit226
291Esra Aksoy226
292LŞLLŞLŞL226
293Esma Hıra226
2948225
295faatma225
296Asel225
297ddddd224
298@224
299Ahmet SAĞNAK223
300Yiğit Ali ÖZTÜRK222
301serra222
302efe222
303ada!☆221
304alihan221
305Ayşegül YELOĞLU220
306FURKAN220
307aa220
308Zeynep beyza219
309makbule yeşillik219
310aaaa219
311Yiğit218
312Mert Ali Yıldırım218
313ilkan218
314Elif Uysal218
315Zeynep Oyman218
3168a-b218
317c217
3187a217
319kerem216
320Omar216
321Ayris Mina minez215
322ecrin ayaz215
323nevin214
324Alperendogankya213
325Ekin213
326Eylül mina212
327emira212
328Çağatay212
329Esen210
330er210
331Mahmut efe209
332İbrahim haktan209
333Yağzel Baykal209
334Kumsal ela209
335Asya208
336ötp208
337Kaan208
338elvin gezgin207
339nazlı207
340Ali berke şahin206
341Hena206
342nasuh can206
343ada güler206
344yeşim206
345nazmi mete206
346A206
347kennnturan206
3487a206
349efe205
350Enes Yiğit BAYKAL205
351Efsanur205
352Deniz Doğan205
353Hanife204
354Sümeyye204
355ss204
356Eylul203
357s203
358Umut203
359BARIŞ BAHAR202
360Kuttik202
361Yiğit201
362Semra201
363Esma201
364murat201
365ali201
366Asya200
367muhammet efe200
368Tanem200
369ERDEM200
3706200
371ZEYNEP BEYZA199
3728B199
373Ali cahit198
374Ebrar198
375erdal20198
376Ela Kayıhan197
377Deniz197
378s197
379GHostkiller139999197
380Onur196
381Fatih196
382burak196
383Büşra Güldoğuş196
384Efgtyu196
385F196
3867-D harun emir özdemir195
387Asel195
388aleyna194
389Zeynep194
390aa194
391jk194
392Asya10193
393PINAR193
394nur193
395Mete192
396DEFNE ÇATI192
397Selin192
398sssss192
399ismail192
400SADİ UTKU ALBAYRAK191
401eren191
402ASLI191
4037c191
404Özlem191
405Ömeroviç190
406Deniz189
407Gökçe189
408hazal189
409Defne yolcu188
410Eylül187
411Esma187
412kemal değirmenci187
413ilknur187
414naime yontem186
415Fatma baş186
416Beren186
417kayra186
418akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm186
4195c186
420Sadullah186
421Aslı185
422Sefa Talha binici185
423Sabire184
424NİSA NUR184
425Devran Ufuk184
426Bartu Efe183
427jjj183
428s183
429[email protected]183
430Miray182
431naz182
432Esma182
433WETG4QA181
434Misafir181
435Oyku181
436Ömer180
437shinunoga e wa180
438q180
439doruk179
4408ab179
441Emira akgün178
442Derin178
443yusufi177
444ilayda177
445Gökçe Deniz gorgel177
446Rüzgar177
447j177
448Ee177
449rr177
450Hmz176
451Mehmet176
452okan176
453Asaaaaaaaaa176
454İp lı176
455ayşe176
456Yusuf Eymen Bilgir175
457Erva175
458Merve175
459Berk Ali175
460osman7676175
461ufuk yarkın gümüş174
462Saniye174
463Aybars Akçay174
464a174
465e174
466Gamze ÖZKICIR173
467Kerem Aktaş173
468Merve172
469Ali172
470Sarıca172
471Ece su172
472Anıl172
473Ece171
474Eylül Çelik171
475cemre171
476Berko171
477Suheda171
478Dgfg171
479Gürkan170
480ayşe<3170
481Serhat170
482Aynur170
483Mina169
484poyraz169
485Mustafa Çınar ozkan169
486Eymen169
487Eso168
488dd168
489kerem167
490Roseanne Park167
491İlkan167
492Selver167
493löomm167
494Egemen SARAÇOĞLU166
495Kazım d166
496Buket166
497Cemre165
498sarp165
499Şirin165
500Ertuğ165

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-4-izleme-sinavi.70111/ adresinden indirebilirsiniz.