Senitli Yaylası Kalıntıları – Isparta

Aksu İlçesinin 15 km kuzeybatısında bulunan harabelerin adı ve kuruluş tarihi bilinmemektedir. Birbirine yakın iki tepe üzerinde bulunan kalıntılar geniş yer kaplamaz. Tepelerin güneybatısında geniş nekrapol (mezarlık) alanı bulunmaktadır. Tepe çevresinde, mimari bloklar, heykel kaideleri, mezar stelleri vardır.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Harabe
 Kültür Turizmi
 Senitli Yaylası Kalıntılarına her tür araçla ulaşım sağlanabilmektedir.
 Isparta ili, Aksu İlçesinin 15 km kuzeybatısında yer almaktadır.