Selemen Yaylası – Tokat

Reşadiye – Ordu sınırı arasında tarihi özelliği olan bir yayladır. 1514 yılında Çaldıran Seferine çıkan Yavuz Sultan Selim ordusu ile birlikte bu bölgede konaklamış ve cuma namazını bu yaylada kılmıştır. O günden günümüze kadar ilkbahardan itibaren ilk kar düşene kadar her cuma günü bu yaylada geleneksel yayla pazarı kurulmaktadır. Tokat, Ordu, Samsun, Giresun, Sivas illerine bağlı bölgedeki ilçe insanları ürünlerini bu pazarda satmakta ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tokat ilinin Reşadiye ilçesinde 1700 rakımlı geniş yemyeşil alanda kurulan Selemen Yaylası’nda Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han Doğu Seferine giderken Reşadiye-Ordu sınırında Aydoğan Tepesi eteklerindeki geniş yayla alanında mola verip 3 ay gibi bir süre burada konaklamış ve cuma namazını ordusu ile birlikte burada kılarak seferine devam etmiştir. Zamanın şartları içerisinde gerek askerlerin gerekse bölge insanının ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla “ burada bir pazar kurula “ şeklinde hitapları yörenin vefalı insanları tarafından kabul görmüş ve pazar hareketi o gün bu gün devam etmiş, hatta pazarın adı da Selim Han anısına atfen Selemen olarak günümüze kadar gelmiştir. Tokat – Giresun – Ordu – Samsun ve Sivas illerinin civarındaki 10 ilçenin çevre köylerinden gelen insanlar 5 asırdan beri ilkbahar ayları başlangıç kabul edilerek yaz ve sonbahar aylarında devam edip ilk kar düşene kadar bu doğal güzellik örtüsü üzerinde kurulan pazarda alışverişlerini yapmaktadırlar. Daha önceleri değiş-tokuş mal mübadelesi ile karşılıklı olarak ihtiyaçlarını giderdikleri söylenilmektedir.

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

 Yayla
 Doğa Turizmi
 Tokat iline 91 km uzaklıkta olan Reşadiye ilçesinde bulunmaktadır.
 Selemen Yaylası TOKAT/REŞADİYE