2022-2023 Seçmeli Halk Kültürü Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılısı – Cevap Anahtarlı

Seçmeli Halk Kültürü Dersi için 1. dönem 2. yazılı sorularıdır.

20 test sorusundan oluşmaktadır.

https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/halk-kueltuerue-6-sinif-1-doenem-2-yazili-cevap-anahtarli.69582/