Seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi Yıllık Planı I 2022-2023

Düşünme Eğitimi Dersi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin girdiği seçmeli derslerdendir. 7 ve 8. sınıflarda Seçmeli ders olarak seçilebilmektedir.

Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde belirtilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları”na uygun olarak hazırlanmıştır.

7. Sınıf Düşünme Eğitimi Dersi Yıllık Planı

8. Sınıf Düşünme Eğitimi Dersi Yıllık Planı