Seçmeli Dersler Açık Uçlu Yazılıları

9 Eylül 2023 tarihinde MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre “Bakanlıkça ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından ortak yapılması kararlaştırılan sınavların dışında kalan sınavlar okul genelinde ortak yazılı sınav olarak yapılır.” maddesi yer almaktadır.

Okullarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

Bu bağlamda seçmeli derslerden hazırlanan açık uçlu sınavlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Masal ve Destanlarımız Ders Açık Uçlu I. Dönem I. Yazılısı ve Cevapları

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Açık Uçlu ve Kısa Cevaplı 1. Dönem 1. Yazılı

Seçmeli Kültür ve Medeniyet Dersi 6. Sınıf Açık Uçlu Yazılı Sınavı

Seçmeli Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Açık Uçlu Yazılı Sınavı

Afet Bilinci Dersi 8. Sınıf Açık Uçlu Ortak Yazılısı

Afet Bilinci Dersi 7. Sınıf Açık Uçlu Ortak Yazılısı

Afet Bilinci Dersi 6. Sınıf Açık Uçlu Ortak Yazılısı

Afet Bilinci Dersi 5. Sınıf Açık Uçlu Ortak Yazılısı

Şehrimiz Dersi Açık Uçlu I. DÖnem I. Yazılısı ve Cevapları

Hukuk ve Adalet 1. D 1. Y. Açık Uclu Yazili Örneği

Düşünme Eğitimi Dersi 7. Sınıf Açık Uçlu Yazılısı ve Cevapları

Medya Okuryazarlığı Açık Uçlu 10 soruluk sınav

Medya Okuryazarlığı Açık Uçlu I. Dönem I. Yazılısı

Halk Kültürü Dersi 8. Sınıf Açık Uçlu Yazılısı ve Cevapları

Halk Kültürü Dersi 7. Sınıf Açık Uçlu Yazılısı ve Cevapları

Halk Kültürü Dersi 6. Sınıf Açık Uçlu Yazılısı ve Cevapları

Halk Kültürü Dersi 5. Sınıf Açık Uçlu Yazılısı ve Cevapları