Satala / Sadak Antik Kenti – Gümüşhane

Kelkit İlçesi’nin 26 kilometre Güneydoğusunda bulunan Sadak Köyü Meşe İçi Dağları’nın doğu eteğinde kurulmuş olan antik kent aynı zamanda fırat sınırını muhafaza amacıyla kurulmuş bir karakol kentidir. Roma Devri özelliğini taşıyan buluntular yok denecek kadar azdır. Yüzeyde görünebilenler birkaç mezar steli hamam, su kameri ve kale surlarıdır. Ancak asıl kent üzerinin büyük bir bölümüne bugünkü yerleşim alanı konulmuştur. Gayri muntazam dikdörtgen şekildeki yerleşmenin etrafı doğuya doğru 200 metre kuzeye doğru 400 metre uzayan surlarla çevrilidir. Surların büyük bir bölümü bugünkü konutların altında kalmıştır. Köyün 1 mil kadar güneyinde ise su kemerleri bulunmaktadır. 47 göz olduğu söylenen su kemerlerinden bugün ancak 4 gözü kalmıştır.

Mardin Gezilecek Yerler

 Antik Kent
 Kültür Turizmi
 İlçe merkezine 28 kilometre, il merkezine 99 kilometre mesafededir. Erzincan ana tur güzergâhı üzerinden sola ayrılan kavşakla yaklaşık 10 kilometre gidildikten sonra Antik Kente ulaşılır.
 Gümüşhane,Kelkit,Sadak Köyü,Satala Kenti Kalıntıları,Satala Kenti,Kalıntıları