Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 9 (Mart)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 9. deneme sınavıdır. 845 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
825 İstiklal Yolculuğu
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
841 Atatürk İlkeleri
841 Atatürk İlkeleri
844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
825 İstiklal Yolculuğu
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
/10
0 oylar, 0 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 9

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti’nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin teşkil ettiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.”

Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’nin maddelerini kaleme aldıktan sonra genelgeyi Anadolu’da bazı önemli komutan ve devlet adamlarına göndermiş bu kişilerinde genelgeyi onaylamasını sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu şekilde hareket etmesinin nedenlerinden değildir?

3 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Lozan Barış Konferansında Türkiye ile Yunanistan arasındaki azınlıklar meselesinin mübadele yoluyla halledilmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre ……………. yaşayan Türkler ile ………………… yaşayan Rumlar anlaşma gereği mübadelenin dışında kalacaktı. Bu bağlamda Anadolu’daki Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türkler ise Anadolu’ya nakledildi.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

4 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misakı Milli’yle

  • Mondros’tan önce işgal edilmeyen ve Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar bir bütündür parçalanamaz.
  • Siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.
  • İçimizde yaşayan azınlıkların hakları komşu ülkelerde yaşayan Türk ve Müslümanların haklarından fazla olamaz.

Verilen bilgiye göre, “Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misakı Milli ile ................” cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

5 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Hükümet İsviçreli bilim insanı Malche (Malşe)’nin Darülfün’un hakkında rapor hazırlamasını istemiştir. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:
• Üniversitelerin gelişmesi için öncelikle dil derslerine ağırlık verilmeli.
• Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli.
• Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli.
• Öğrenci alımında sınav yapılmalı.
• Spor tesisleri, pansiyon ve yemekhaneler yapılmalı.
Maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine değinildiği söylenemez?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Millî devlet, herhangi bir kişi, sınıf ve zümreye ayrıcalık tanımayan devlettir. Devlet, bütün toplumsal kurumların, birimlerin hak ve çıkarlarını koruyan ve dengeleyen, milletin vicdanında saygı ile itibar bulan, halkın bizzat örgütlenmesinden doğan bir güçtür. Vatanın bütünlüğünün korunması için millî birlik ve beraberliğe büyük önem veren Atatürkçülük, aynı zamanda ülke topraklarının bölünmez bütünlüğünü esas alır.”

Buna göre parçada;

I. Milliyetçilik,
II. Halkçılık,
III. Devletçilik

gibi Atatürk ilkelerinden hangisi yada hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

İNKILÂP SONUÇ
1) TBMM’nin açılması Türk tarihinde ilk meclis açıldı.
2) Cumhuriyet’in ilan edilmesi Kabine sistemine geçilerek hükümet bunalımı sona erdi.
3) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Toplumsal laiklik yolunda adım atıldı.
4) Medeni kanunun kabulü Kadınlar devlet yönetiminde söz sahibi oldu.

Yukarıdaki tabloda verilen inkılâpların hangilerinin sonucu yanlış verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sivas kongresinde, Temsil Heyeti aldığı bir kararla Batı Anadolu’daki Kuvayımilliye güçlerini “Batı Anadolu Kuvayımilliye Başkomutanlığı” adı altında topladı. Ayrıca Ali Fuat Paşa’yı da bu komutanlığa atadı.

Bu karara bakarak;

I. Temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiği,
II. Düzenli bir ordu meydana getirmek amaçlandığı,
III. Milli egemenliğin gerçekleştirilmek istendiği

durumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal’in;
I. “Milli Sınırları İçinde Vatan Bölünmez Bir Bütündür Parçalanamaz”
II. “Kuvayımilliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.”
III. “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
IV. “Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.”
sözlerinden hangileri onun halka yönelip halkı etkin duruma getirerek zafere ulaşmayı hedeflediğini gösterir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından tarihi gerçeklerinden doğmuş, ona özgü milli bir düşünce sistemidir. Mustafa Kemal Türk Tarihini ve geleneğini çok iyi incelemiş, Türk insanının karakterini çok iyi analiz etmiştir. Bu yüzden Atatürkçü düşünce sisteminin temelinde Türk Tarihi ve Türk Kültürü vardır.

Buna göre Atatürkçü Düşünce Sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Ortalama skor 25%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-9-mart.70021/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1ali50 %5

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a5075
2.1351
3ALİ1349
4Asd1122
5Der1059
6s997
7Çağla933
8Ali919
95e909
10K899
11Ege Gören869
12rana849
13g808
14yağmur ml774
15efwfwe755
16İlayda697
17Aysu681
18Aa669
19a657
20Aa649
21Yusuf İslam Konuk641
22ahmet baki623
23Elif Hoda605
24T601
25A599
26D585
27yıldız574
28ilayda559
29Berk551
30Kağan Çakar 🙂551
31Hürünaz544
32Nehir522
33H515
34Çağrı511
35deniz511
36[email protected]501
37rrrr485
38emria483
39Ceylin akardere482
40Yiğit467
41İrmak454
42uuuuu445
43ilknur444
44jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
45Çağrı433
46.431
47e.ç428
48Şervan tursun427
49Egemen426
50Nalan426
51Kayra421
52K417
53a412
54Mert403
55Abc395
56a384
57Ert349
58Nimet333
59ada332
60Sudem328
61osman321
62K314
63Uceduniecd310
64M309
65elf305
66öykü304
67Hena303
68Emine299
69kedy295
70d294
71[email protected]290
72NİL290
73hammod290
74Efe Uygar286
75Berat282
76G280
77Esra278
78Tmkkj277
79gdvg277
80YİĞİT274
81Uahwj273
82HUZEYFE270
83Enes Efe269
84y267
85burak260
86Belinay259
87Abdullah258
88Şeref Arda254
89Sema253
90Saflar kulübü252
915c sınıfı249
92e249
93defne248
94öykü247
95İlayda246
96aa245
97eymen241
98bekir241
99Zerenkalpben238
100Hilal237