Şair Şeyhi (Hekim Sinan) Türbesi – Kütahya

Şeyhi, Hekim Sinan olarak da bilinmektedir. 14’üncü yüzyılın sonu ile 15’inci yüzyılın başlarında yaşamış olan şair, II.Yakub Dönemi’nde Germiyan Sarayı’nda bulunmuştur. Kütahyalı olan Şeyhi’nin asıl adı Yusuf Sinanüddin olup, dönemin en önemli şairlerindendir. Germiyan Beyi Süleyman Şah eğitimini üstlenerek şairi İran’a göndermiştir. İran’dan göz hekimi olarak dönmüş, Germiyan Beyi II. Yakub’un, Osmanlı Padişahlarından Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın özel hekimi olmuştur. Divan edebiyatımızın ilk hiciv örneği ”Harname” si çok zarif ve ünlüdür. Divan-ı Şeyhi, Dürr’ül-akaid, Tıbbi Risalesi, Hüsrev-ü Şirin diğer eserleridir. Divanı 1438 yılında yazılmıştır.

”Bir eşek var idi zaif ü nizar, yük elinden katı şikeste vü zar,

Gâh odunda vü gâh suda idi, dün ü gün kahr ile kısuda idi

Dudağı sarkmış u düşmüş enek, yorulur arkasına düşse sinek

Arkasından alınsa palanı, sanki it artığıydı kalanı”   (Harnameden)

Kaynak: Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ”Kütahya Tanıtım Broşürü”

Kütahya Gezilecek Yerler

 Türbe
 İnanç-Kültür Turizmi
 Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktadır. Dumlupınar Üniversitesi’ne giden Belediye Halk Otobüsleri ile gidilebilmektedir.
 Kütahya Merkez