Sahabiye Medresesi – Kayseri

Sahabiye Medresesi Selçuklu Sultanı III. Gıyasettin Keyhusrev zamanında Sahib Ali bin Hüseyin tarafından 1267-68 yılında inşa ettirilmiştir. Medresenin kitabesinde banisi (kurucusu) olarak zikredilen zatın, ünlü Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali olduğu anlaşılmaktadır.

Kapının yanlarındaki ve üzerindeki geometrik oymalar Selçuklu son dönem işçiliğinin en güzel örneğidir.

 Medrese
 İnanç-Kültür Turizmi
 Merkez Kocasinan İlçesi İstasyon Caddesi ve Ahmet Paşa Caddesinin kesiştiği yerdedir.
 Cumhuriyet Meydanı Kayseri