Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp Ve Cerrahi Müzesi – Amasya

Sabuncuoğlu Şerefeddin kimdir?

Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah olan Sabuncuoğlu Şerefeddin, ilk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.

Bugün Amasya’da Sabuncuoğlu (Hacı İlyas) denilen bir mahallede adı yaşayan ünlü bir hekim ailesine mensup olup, Çelebi Sultan Mehmed’in hekimbaşısı Sabuncuoğlu Mevlânâ el-Hâc İlyas Çelebi Bey’in torunudur.

Amasya Dârüşşifâsı’nda muhtemelen Burhâneddin Ahmed en-Nahcuvânî’den eğitim görmüş, orada on dört yıl hekimlik yaptıktan sonra Candaroğlu İsfendiyar Bey zamanında (1385-1440) bir süre Kastamonu’da bulunmuş, Cerrâhiyye-i İlhâniyye isimli kitabını Fâtih Sultan Mehmed’e sunmuştur.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp Ve Cerrahi Tarih Müzesi

Mezkur yapı İlhanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan tek eserdir. İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcaytu ve hanımı Uduz Hatun adına Anber Bin Abdullah tarafından 1308 – 1309 yılında yaptırılmıştır. Yapının özellikle ön cephesi sanatsal açıdan çok değerlidir. Anadolu Selçuklu mimarisinin orijinal sütun başlıkları olan geometrik yaprak tezyinatlı ve mukarnaslı sütun başlıkları kullanılmıştır. Türk üçgenlerinden meydana gelen ters dönmüş sütun başlıkları, Anadolu Selçuklu mimarisinde ilk defa bu yapının cephe kenarlarında denenmiştir.

Bina kesme taşlardan örülmüş ve iki köşesine silindir şeklinde dayanaklar yaptırılmıştır. Sadece Amasya Bimarhanesi’ne mahsus bir özellik olarak kapı kilit taşında diz çökmüş vaziyette insan kabartması mevcuttur. Anadolu’da müzikle tedavi yapılan ilk hastane olarak bilinmektedir. 2011 yılından itibaren yapı, müzeye dönüştürülerek Sabuncuoğlu Şerefettin Tıp ve Cerrahi Tarih Müzesi adını almıştır. Müze Amasya Belediyesi tarafından işletilmektedir.

Kaynak: Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Amasya Gezilecek Yerler

 

 Müze
 Kültür Turizmi
 Şehir Merkezinde, Valilik binası karşısında olup Özellikle şehre gelen tur araçlarının park yerine 50 m mesafededir.
 Pirinççi, Atatürk Cd. No:15, 05200 Merkez Amasya
 +90 (358)-218-55-67