Rize’nin Köprüleri – Rize

Rize’nin deniz seviyesinden 2000 m yüksekliğe ve 50 km’lik bir mesafeye ulaşan topoğrafyası oldukça dik yamaçlar ortaya çıkarır. Yükseklerden denize hızla dökülen akarsular derin vadiler açar. Akarsu vadilerini geçip konutlara, yaylalara ve tarım alanlarına ulaşım için çok sayıda köprü inşa edilmiştir. Böylelikle kent genelindeki taş kemer köprü mimarisi oldukça gelişmiş durumdadır. Bölgesel iklimin etkisiyle kısa sürede yıpranan köprüler sık onarım görmüşlerdir. İlk yapım tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Köprülerin tümü, akarsu yatağının iki yanında karşılıklı birer ayak üzerinde yükselen, yuvarlak ya da hafif sivri kemerli bir yay formuna sahiptir. İlkçağlardan itibaren farklı zaman ve mekanlarda farklı toplumlar tarafından kullanılan bu form sayesinde su taşkınlarından korunmaları sağlanmıştır. Tümü dikdörtgen planlıdır ve birçoğu tek ve yuvarlak kemerlidir. Basık ve hafif sivri olan örnekleri de vardır. Yükseklikleri kuruldukları vadinin derinliğine göre değişmektedir. Köprülerin yükseklikleri 2-3 m ile 15-20 m arasında değişirken, uzunlukları ise vadilerin genişliğine göre 20 m ile 45 m arasında değişir. Kaynak : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Köprü
 Doğa-Kültür Turizmi
 Rize
 Rize