Pulur Höyüğü – Tunceli

Keban Baraj Gölünün altında kalan Pulur Köyünün kuzeydoğusunda doğal bir tepede bulunan Pulur Höyüğünde 1968 yılında başlayan kazılarda, Son Neolitik/İlk Kalkolitik dönemden İlk Tunç Çağa kadar 11 yapı katı saptanmıştır. Bunlardan 6-9 ve 11. katların yangın geçirdiği anlaşılmıştır. Son Neolitik/İlk Kalkolitik dönem kültür katmanında obsidyen ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Dönemin çanak-çömleği, tek renklilerle, beyaz üzerine kırmızı şeritli örneklerden oluşmaktadır.Pulur’da bulunan evlerde odalar bir avluya açılır. Höyüğün ortasındaki avlunun çevresine tepenin eğimine uygun olarak sıralanan taş temelli kerpiç evler, bu dizilişleriyle kale görünümündedir. Odalarda büyük bir ocak, onun yanında bir de mangal işlevinde küçük bir ocak yer alır. Ayrıca yere gömülü dibekler ve taş sekiler vardır.En önemli buluntular, tapınak odalarında elde edilmiştir. 11. yapı katında kerpiç duvarlarla ayrılmış iki odada Bereket Tanrıçasını betimleyen keman biçimi idoller, keramik ve çeşitli adak eşyası bulunmuştur. Bereket Tanrıçası ve eşini simgeleyen heykeller Anadolu’da az bulunan örneklerdir. Tapınaklardaki insan yüzlü ocaklar ilginç buluntulardır. Bu heykellerin etekleri, ocak işlevini görmektedir. Kırmızı ve kahverengi keramikler, geometrik bezekli ve hayvan figürlüdür. 11. kata kadar kara, açkılı, kabartma bezekli Karaz tipi keramik bulunmuştur. Pulur’da madensel yapıt yoktur, ancak kazılarda işlenmemiş demir cevheri ile krom bulunmuştur. 1968-1969 yıllarında Pulur Höyüğünde yapılan kazılarda çıkarılan 1064 adet eser halen Elazığ’daki müzelerde sergilenmektedir.
 Höyük
 Kültür Turizmi
 Çemişgezek İlçesi
 Çemişgezek İlçesi