Pasinler Kaplıcaları – Erzurum

Pasinler Kaplıcaları Erzurum İl Merkezine uzaklığı 40 km’dir. Kalenin güneyinde Hasankale Çayı’nın iki yanında, birbirlerinden yaklaşık 50 metre mesafede iki kaplıca yer almaktadır. Bunlardan güneydekine Büyük Çermik, kuzeydekine Küçük Çermik denilmektedir. 1565 yılında Dulkadiroğulları’ndan Şah Bey tarafından yaptırılan Büyük Çermik’in üzeri 14,5 metre çapında bir kubbeyle örtülmüştür. 1749 yılında onarılan bu kaplıcaya bazı eklemeler yapılmıştır. Büyük Çermik’in 50 metre kuzeyinde ve Hasankale çayının karşı kıyısında yer alan Küçük Çermik’in 1,5 metre derinliğinde havuzu ve üzerini örten 8 metre çapında kubbesi bulunmaktadır.

Kaplıcadan, içme ve banyo kürleri şeklinde yararlanılmaktadır. İçilerek kullanıldığında safra kesesi, karaciğer, mide ve bağırsak üzerinde etkili olmaktadır. Romatizma, sinir ve kas yorgunluğu, çeşitli sinirsel hastalıklar, eklem ve kireçlenme tedavisi için ise banyo kürleri yapılmaktadır. Bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, karbondioksitli ve kısmen de radyoaktif bileşimli olan kaplıca suyunun sıcaklığı 39 – 45 °C arasında değişmektedir. Kaynağı, 205 metreden doğal çıkışlı olan kaplıca, 15 It/sn. akım değerine sahiptir.

Kaynak: Erzurum Gezi Rehberi Kitabı Tablet İletişim Yayınevi

 Termal Turizmi
 Şehir merkezine uzaklığı 40 km dir. Tebriz Kapı Semtinden hareket eden Pasinler ilçesi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.
 Hasankale (Pasinler) / Erzurum
 0 (044) 266 15 22