Ortayol Köyü Köprüsü – Rize

Yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir.Kemeri ve korkulukları kesme taştan, diğer kısımları ise moloz taştan inşa edilmiştir. Kemer ayakları ana kaya üzerinde oturtulmuştur. Kemer ayaklarının iç yüzünde nişleri mevcuttur. ortada kilit taşı üzerinde babaları vardır. Üzeri taş döşelidir.

 Köprü
 Doğa-Kültür Turizmi
 Pazar-Hemşin yolundan ayrılan Uğrak Köyü yolunun 3. km de Ortayol köyünde yer almaktadır.
 Ortayol Köyü Pazar Rize
Verified by MonsterInsights