Ortayol Köyü Camii Çeşmesi – Rize

Pazar İlçesi Ortayol Köyünde yer almaktadır. 19. yy yapılmış yuvarlak kemerlidir ve düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Önünde yalağı bulunmaktadır.Çeşmenin üst kısmında yazıları silinmiş durumda olan kitabesi bulunmaktadır. Çeşme günümüzde kullanılmamaktadır. Kaynakça : Rize Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Çeşme
 İnanç-Kültür Turizmi
 Ortayol Köyü
 Ortayol Köyü Pazar Rize