Nazır Çeşme – Edirne

Kesme taş malzemeden inşa edilmiş, tek cepheli, hazneli, hazne örtüsü piramidal taş çatılı bir meydan çeşmesidir. Kare şeklindeki bir kütleye sahip olan çeşme 3.71 m yüksekliğinde ve 3.70 m genişliktedir. Oldukça sade ve nişsiz bir meydan çeşmesi olan yapıda ön cephe haricindeki diğer cepheler sade tutulmuştur. Çeşmede hiç bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.

Çeşme ile ilgili yazılı kaynaklarda bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu konuda en açıklayıcı bilgii veren A. Badi, çeşmenin Aydınlı Mehmet Bey tarafından inşa ettirildiğini belirtmektedir. Bu kişi Edirne’de Sultan III. Murad zamanında kadılık yapmış olup H.933/ M.1585 senesinde bu çeşmeyi yaptırmıştır. A. Badi, zamanla su yollarının harap olması ve çeşmenin akmaması gibi nedenlerden ötürü H. 1279/ M. 1862 senesinde Edirne’de kadı olan Kenkırı Abdullah Efendi Zade Mevlana Salih Efendi’nin o yıllarda vefat eden kızı Zeliha Kamile Hanım için bu çeşmeyi tamir ettirdiğini de belirtmektedir. Aynı zamanda Kıbrıs Mogosa Fatih ve Muhafızı Muzaffer Paşa’nın mezarı da bu çeşmenin bitişiğindedir.

 Çeşme
 İnanç-Kültür Turizmi
 Şehir merkezinde, yürüme mesafesinde ulaşılır.
 Merkez/ EDİRNE