Narıncı Camii – Şanlıurfa

Balıklıgöl semtinde Akarbaşı mevkiindedir. Bir kitabesi vardır. Eyvan duvarı üzerindeki kitabesine göre buradaki harap yapı, Hafız-ı Kur’an Müşir Paşa tarafından, Rakka’ya kaymakam olan Muhammed (Miri) Paşa’nın desteğiyle yıkılır. Ardından cami yeniden yaptırılmıştır. Kitabeyi Şair Sakıb yazmıştır. Son mısrada tamir tarihi olarak 1839 (hicri 1255) yılı görülmektedir.(Kaynak: “Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa” Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları Şehir Kitaplığı Dizisi:26)

 Cami
 İnanç Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
 Göl Mahallesi, 63200 Şanlıurfa Merkez/Şanlıurfa