Muhittin Çeşmesi – Isparta

Eski Kasabada bulunan çeşme yuvarlak kemerli beşik çatılıdır. Çatı betonlanmıştır. Yuvarlak kemer içinde suyun aktığı yerde kitabe sivri kemer içinde yazılmıştır. Kitabenin Türkçe anlamı şöyledir; “Biz gökten temiz yağmurlar yağdırdık ki suya ihtiyacı olan birçok arazi ve yarattığımız insanlardan birçokları sulansın”. Ayetinden Sonra Şeyh Muhiddin Bin Yakup ki Allah kendisini aziz etsin bu çeşmeyi 724 Hicri yılında din ve dünyaya sahip Melikü’l–Ümera Dündar Bey zamanında yaptırmıştır. Allah kendisini aziz etsin.
 Çeşme
 Kültür Turizmi
 Eski Kasaba Uluborlu/ISPARTA
 Eski Kasaba Uluborlu/ISPARTA